АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
А З   С Ъ М   С Е Г А

КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ | КС-2

 
 
Направете дарение
paypal.me/NickSega
БЛАГОДАРЯ !
     

К Н И Г А

4 0 Йога Сутри След Самадхи

КОЙ СЪМ АЗ? КОЙ Е БОГ? КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА? ОТ КЪДЕ ИДВАМЕ И КЪДЕ ОТИВАМЕ?

Аз Съм Сега книга
Версия :
_ Печатна
Език :
_ Български
Име на файла :
Размер на файла :
_ 2 260 KB
Публикуван :
_ 2010-01-10
МИР ВАМ !
АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ | КС-2
 
СИСТЕМА ЗА САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ - ДУХ ДУША И ТЯЛО ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ
 
 

• КАКВО Е КС-2?
Система за самоусъвършенстване
• КОЙ Е НИК СЕГА?
Основател и инструктор по КС-2
• ЗАЩО КС-2 Е ПО-ЕФЕКТИВНА ОТ ЙОГА И ЦИ ГУН?
Комплексно и по-бързо развитие - дух, душа и тяло
СВЕТЛИНОТО ТЯЛО
Просветление на тялото
• ЛИЧНАТА СИЛА
Силата - това си ТИ!
ЕДИНИЯТ БОГ
Няма илюзия. Има множество реалности.
• РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРАКТИКАТА
Здраве и духовно просветление тук и сега
• КЪДЕ СЕ ПРАКТИКУВА КС-2?
Бургас, София и Варна
ПЕРСОНАЛНА ПРАКТИКА

Студио КС-2, гр. Варна

• ОСНОВНИ ПРАКТИКИ
Само практиката променя!
1. ПРАКТИКА КС-2 '2016 г.
Комплексна практика за развитието на духа, душата и тялото
2. ПРАКТИКА КС-3 '2017 г.
Ускорена практика за развитието на духа, душата и тялото
3. ДАО ДИШАНЕ И МЕДИТАЦИЯ
Практика за духовно просветление
4. ЗА ЗДРАВЕ!
Практиката лекува всички болести!
5. ЕНЕРГИЙНО ХРАНЕНЕ (ПРАНОЕДСТВО)
Чистота и енергия - здраве и просветление!

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ

КАКВО Е КС-2?
Система за самоусъвършенстване - дух, душа и тяло

Духовна и физическа практика за самостоятелно самоусъвършенстване без гуру Практиката активира по естествен начин заложената във всеки един от нас програма за духовно саморазвитие. Учителят това си ТИ!

Системата работи в три направления едновременно - дух, душа и тяло. Така се постига три пъти по-бърз растеж. За всяко направление има инструмент, който е проверен в дългогодишната практика на моите учители и в моя личен опит във всички прераждания.

За духа и душата (съзнанието) инструментите са медитация, концентрация, релаксация и дишане. Основно работим с ДАО дишане за захранване на "златния зародиш".

За енергийното тяло - връзката между материя и дух - работим с основните енергийни упражненея в Ци Гун - Дървото на живота, Квантово зареждане, Подпиране на Луната и небето.

Здравето на физическото тяло зависи от състоянието на гръбнака и корема. Заради това инструментите за тяло са комплексите за гръбнак и корем от СВАРГА.

Системата е силно повлияна от СВАРГА - системата на моя учител, праноеда Дмитрий, и е омекотена с ДАО Ци Гун. Така се получава баланс между енергията на СВАРГА и мекотата на духовната работа с ДАО Ци Гун.

- ЗАЩО СЪЗДАДОХ КС-2?
Зз просветление на духа, душата и тялото

2008 година постигнах просветление на душата и възкликнах - АЗ СЪМ СЕГА! Открих, че не е нужна никаква практика, за да се постигне това състояние. Но тогава не знаех, че има просветление на духа, душата и тялото. И ако духът и душата са просветлени от само себе си, то тялото се нуждае от практика, която да доведе до превръщането на въглеродното тяло в силициево или в тяло на светлината. Така след срещата ми през 2016 г. с моя учител, праноеда Дмитрии Лапшинов, аз създадох КС-2. Това е система, която дава възможност за развитие на светлинното тяло по един изключително прост и лесен начин. Няма нищо тайно, няма нищо сложно или невъзможно.

- КАКВО Е НОВОТО В КС-2?
КС-2 е подобрена версия на Космическо съзнание (КС) АЗ СЪМ СЕГА.

1. КС-2 е система за разлика от КС, която бе само практика за духовно развитие. КС-2 е система за цялостно самоусъвършенстване на човека - дух, душа и тяло - и хармоничното му развитие.
2. Нови упражнения за гръбнак, по-ефективни от Конските упражнения на хималайските йоги.
3. Нови упражнения за врат и отваряне на космическия портал Атлант.
4. Упражнения за корем - Лад Живота. В КС нямаше упражнения за корем, който е вторият по важност елемент за човешкото здраве след гръбнака.
5. Нова технология за работа с Дървото на живота с голям ефект и активиране на вибриращата и спираловидната енергия.
6. Упражнения за сензитивен трениг и баланс на двете полукълба, които отсъстваха от КС. Балансът на полукълбата води до спиране на вътрешния диалог и покой на ума.
7. Всички тези елементи са взаимствани от системата СВАРГА, но КС-2 е омекотена с ДАО Ци Гун, като така съчетава силата на енергията с любовта на духа.
8. КС-2 има силно развитие на енергийното тяло за разлика от КС, където този елемент беше много слабо развит. Развитието на енергийното тяло води до баланс на дишането, подобрява здравето, развива интуицията, изостря ума и балансира чувствата. То е в основата на духовната практика без да е духовно.

9. Системата е съчетана с работа с трите енергийни канала в човека - преден, заден и централен духовен. Така се получава хармонично развитие на дух, душа и тяло, докато в КС се наблягаше само на духовния канал.

10. Има три вида просветления.
1. Просветление на тялото - изграждане на светлинното тяло.
2. Просветление на душата - връзка със свръхаза.
3. Просветление на духа - опознаване на божествената ни природа.

11. Чрез комплексната практика КС-2 можете да постигнете и трите просветления за по-кратък период отколкото ако практикувате класическа йога или Ци Гун. КС-2 е модерна система за цялостно развитие на човека.

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
ЦИ Гун КС-2

ЗАЩО КС-2 Е ПО-ЕФЕКТИВНА ОТ ЙОГА И ЦУ ГУН? 
Майстори от Изтока идват да се учат в Европа

Йога и Ци Гун са най-добрите системи за саморазвитие от древноста. Ци Гун е по-ефективен от йога.

- АМЕРИКАНСКИТЕ АСТРОНАВТИ ТРЕНИРАТ С ЦИ ГУН!

Преди няколко години американските астронавти замениха йога с Ци Гун. Защо? Ци Гун е много по-ефективен и лесен за усвояване. В програмата за цялостно развитие на човека КС-2 също работим основно с Ци Гун, но по един по-лесен и ефикасен начин в сравнение с класическия Ци Гун.

- НОВИТЕ СИСТЕМИ ЗА ДУХОВНО - ЦЯЛОСТНО РАЗВИТИЕ

В последните години в Европа и САЩ се появиха системи за духовно и физическо развитие, обединяващи знания и опит от различни източни учения и школи, като Ци Гун, йога, дзен... Характерното за новите системи е, че те махат излишните елементи от класическите учения и създават подход, отговарящ на съвременното време.

Подобна е и системата КС-2. Тя е взаимствана от системата на моя учител, праноеда Дмитрии Лапшинов, системата СВАРГА и системата ДАО Ци Гун. КС-2 съчетава мощното енергийно зареждане по външните два меридиана с мекотата на вътрешния духовен меридиан. Постига се баланс между външно и вътрешно - дух, душа и тяло. Резултатът е една по-добра и ефикасна система от класическите подобни.

Ето защо майстори от Изтока идват в Европа да се учат от новите системи за духовно и физическо развитие като СВАРГА.

СИСТЕМА КС-2

ЦЕЛТА НА ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ Е:

Просветление на Духа, Душата и Тялото

За да се изгради светлиното тяло, е нужно духът, душата и тялото да са насочени към главната цел на човешкия живот. Нужно е триединство. Ако развиете много душата си, но пренебрегнете тялото, няма да постигнете смисъла на човешкия живот. Тялото е толкова важно, колкото и душата.

Системата КС-2 изгражда светлиното тяло по един лесен, естествен и безопасен начин. Тя е създадена от космическото съзнание АЗ СЪМ СЕГА. Тя съвпада с учението на много други известни духовни учители като Иисус Христос, Буда, Рамана Махарши и още много други...

Системата КС-2 показва как всеки човек с лесни упражнения може да стане богоподобен. На практиката няма да научите нищо ново. Само ще си припомните това, което вече знаете, защото Вие сте живият Бог сега!

СИСТЕМА КС-2

ЛИЧНАТА СИЛА

Наи-опасният враг по пътя на развитие на личната сила е егрегорът.

Егрегорът се храни се с нашата енергия и ни дава в замяна фалшиво чувство на любов, спокойствие и сигурност. Всички секти, организации, религии, философии, учители, личности и т.н. си имат егрегор. Всяка Ваша идея е егрегор. Спасението от тази зависимост е развитие на личната сила и чистота. Това е силата на Бог в нас, с когото имаме винаги директна връзка без посредник. Егрегорите замърсяват тази връзка и ни правят зависими.

Изчистете съзнанието си от всички идеи и ще включите свръхсъзнанието - Божествената енергия във Вас. Всички ние имаме директна връзка с двата потока на живота - космическия и земния. Не е нужно да се храним от егрегора, защото той винаги взема повече отколкото дава. В противен случай няма как да съшествува. Напуснете всички секти, организации, учители, забравете всичките си идеи, потопете се в нирваната на СЕГА!

Само личната духовна практика и чистотата ни или липсва някаква дума) водят до освобождение от този най-фин поробител на съзнаието. Благодарение на него всички хора са роби на Матрицата. Практикувайте всеки ден и ще бъдете свободни космически същества.


СИСТЕМА КС-2

УЧЕНИЕ ЗА ЕДИНИЯ БОГ

Няма илюзия. Има множество реалности.

- Всичко е реално. Няма илюзия. Има множество реалности. Материята не е мая. Духът не е по-реален от материята.
- Всичко е важно. Духът и тялото са едно. Няма развитие в духа без развитие в материята.
- Прилагането на любовта в материята е висшият смисъл на душата в материалната вселена.
- Живот в хармоничната вселена е животът в мир с всичко. Живот отвъд конфликта. Приемане на различните, извънземните и животните...
- Бог е един и не е нито Иисус Христос, нито Буда, нито Аллах. Той е това, което е.
- Няма значение какви сте. Винаги имате мозък, чуства и тяло. С тях можете сами да разберете света.

СИСТЕМА КС-2

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРАКТИКАТА

Хармонично развитие - дух, душа и тяло

ПИТАТ МЕ:
"Ник, не е ли наивно да си мисля, че само трябва да практикувам и нищо друго и че всичко останало ще ми се нареди само? В живота често се налага да извършваме неща които не са ни приятни..."

ОТГОВАРЯМ:
Енергийната практика КС-2 вдига вибрацията и Вие се озовавате в същия материален свят, заобградени със същите хора и предмети, но в по-високо енергийно ниво. В това ниво Вашите стари проблеми не съществуват.

Когато се налага да правим неща, които не са ни приятни, означава, че енергийното ни ниво е ниско и е нужна още практика. Естествено е да извършим неприятните действия и да продължим с практиката.

Първите резултати идват до 6-тия месец. Колкото повече напредвате, с по-голяма лекота ще отминават неприятностите. И така, докато не достигнете до нивото, в което преобладават радост и покой!
Отговорът е баланс на духовното и материалното.

- РЕЗУЛТАТИ

ЗДРАВЕ, МАТЕРИАЛНО И ДУХОВНО БОГАТСТВО - ПРОСВЕТЛЕНИЕ!

- Общ успех в живота
- Здраве и психичен баланс
- Засилва връзката между полукълбата на мозъка
- Стабилизират Тета вълните (вълните на спокойствието)
- Пречиства организма
- Намалява киселиността на кръвта (повишава се спокойствието)
- Намалява свободните радикали в организма
- Намалява нивото на холестерола
- Забавя процеса на стареене
- Повишава нивото на серотонина (подобрява настроението)
- Засилва концентрацията и паметта
- Премахва лошите навици
- Засилва волята
- Подобрява характера
- Увеличава енергийния потенциал на човека
- Развива енергийните тела на човека
- Започва изграждане на светлинното тяло
- Развива духовните възможности на човека
- Води до връзка с истинския учител на всеки човек - Свръхаза
- Развива Kосмическо съзнание
- Освобождава човека от капана на кармата на земната матрица
- Получава теоретична и практическа основа за самостоятелно усъвършенстване

- ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРАКТИКАТА И УСПЕХА
"10 000 часа медитация е нужна за цялостно развитие на човека"
според американско изследване на живота върху тибетски монаси с много опит.

1 час на ден е за поддържане на форма (30 години са нужни за постигане на нормата).
2 часа на ден са за малък наоредък. 
3 часа на ден са за напредък (10 години са нужни за постигане на нормата).
4 часа на ден са за видим напредък. 
6 часа на ден са за добър напредък (5 години са нужни за постигане на нормата).
8 часа на ден са за професионален напредък (3 години са нужни за нормата).

Времето, в което живеем, не ни позволява да се бавим в развитието си, защото скоро познатият ни свят и животът на Земята няма да съществуват. Препоръчвам най-малко 3 часа практика на ден!

Моят личен опит потвърждава, че е нужна много практика за успех. Нуждата от практика зависи от началното ниво, но за напредъка има обективни покзатели, като пулс и време на задържане на дишането.

- ДИШАНЕ СЪС ЗАДЪРЖАНЕ 60 СЕК И ПУЛС 58
Това е нормата за здраве.

Когато задържането на дъха в издишало положение достигне 60 секунди, кръвта на човека е толкова алкална, че няма как да се разболее от каквато и да било болест. За да сме в здравословната норма на дишане, трябва да се прави 20 минути и пулсът да не е повече от 58 удара в минута. Това дишане ни осигурява здраве и автономност. Ставаме независими от храната и хранителните добавки, алкализиращи кръвта. Дишането е вторият по важност фактор след енергията, който ни дава здраве, баланс и покой.

СИСТЕМА КС-2

КЪДЕ СЕ ПРАКТИКУВА КС-2?

Само практиката променя!

ВАРНА
Личното студио на Ник Сега, гр. Варна
Телефон: + 359 (0) 888 79 75 41
Имейл: azsamsega@yahoo.com
Skype: azsamsega
Време по лична договорка
ДАРЕНИЕ: 50 лв.

БУРГАС
Холистичен център "Магнолия", гр. Бургас
ул. "Цар Петър" 17, ет. 3 и ет. 4
Телефон: 0877 111 903
Имейл: magnoliya.hc@abv.bg
Един път месечно
ВХОД: 30 лв.

СОФИЯ
Йога Мандала, гр. София

бул. "Мария Луиза" 58, ет. 4, 5, 6
Телефон: 0894 488 809
Имейл: info@yogamandala.net
Един път месечно
ВХОД: 40 лв.

ПЕРСОНАЛНА ПРАКТИКА

- Личното студио на Ник Сега, гр. Варна
- Дистанционно лечение по Skype, WhatsApp или Viber

ЕДИНИЧЕН СЕАНС
1 час / Дарение: 50 лв.

8 СЕАНСА
8 часа / Дарение: 300 лв. (37 лв. на час)

Skype
WhatsApp
Viber
АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
Ник Сега и Дмитрий Лапшинов Санкт Петербург 2016
Ник Сега и неговиа учител праноеда Дмитрий Лапшинов, Санкт Петербург 2016 г.

КОЙ Е НИК СЕГА? 
- КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ
- СЪЗДАТЕЛ И ИНСТРУКТОР ПО КС-2


"Моята биография няма значение. 
Важното е какво съм сега."
Дмитрий Лапшинов

НИК СЕГА се обучава в продължение на 3 години при Дмитрий Лапшинов и е частичен праноед. Пробно е бил на прана в продължение на един месец - състоянието на организма остава напълно устойчиво и работоспособно. Ник Сега е веган на смесено хранене, състоящо се от физическо 20% и енергийно 80%.

Ник Сега има повече от 30 години опит в Йога, Ци Гун, пранаяма и медитация и сега преподава системата КС-2 на желаещите да постигнат здраве, духовно и материално саморазвитие, да станат праноеди и осъзнати космически същества, свободни от земния инкарнационен цикъл.

Ник Сега е космическо съзнание, което идва от космоса, за да помогне в прехода към следващото измерение. Ник има и няколко други прераждания в човешко тяло, но повече са като извънземно съзнание.

ДМИТРИЙ ЛАПШИНОВ е пълен праноед от 5 години. Не яде никаква физическа храна. Пие само вода и може да пребяга в планинска местност 20 км, след това да плува 4 км, като същевременно има достатъчно тонус и енергия за редовна практика на Ци Гун всеки ден по 4 часа.

БИОГРАФИЯ

- 1967 г. Ник се ражда във физическо тяло
- 1970 г. Изпада в състояния на дълбок покой (на 3-годишна възраст)
- 1976 г. Започва множество осъзнати астраклни пътувания извън тялото (на 9-годишна възраст)
- 1985 г. За пръв път вижда светлината на свръхаза в себе си (на 18-годишна възраст)
- 1987 г. започва обучение при Елезарх Хараш от Бялото братство на Учителя Петър Дънов, гр. Варна
- 1993 г. Започва практика на Йога при Емил Златев, гр. Варна
- 1995 г. Отваряне на третото око. Започва да търси практика, която ще го доведе до осъзната среща с Бог вътре.
- 1998 г. Посветен от индийския учител Гуриндер Синг в Йога на Звуковия поток "Сант Мат". Практикува медитация и Хата йога.
- 2001 г. Започва да практикува осъзнато сънуване по Карлос Катанеда
- 2008 г. Преживява състояния на енергийни просветления, осъществява връзка със свръхаза си и написва прозренията си в книгата АЗ СЪМ СЕГА. (Въшната  практика по това време е пълно йога дишане и малко асани.)
- 2012 г. Започва практика на Ци Гун при Красимир Нанев, гр. Варна
- 2013 г. Започва обучение при праноеда Дмитрий Лапшинов (гр. Санкт Петербург, Русия)
- 2015 г. Получава от космоса духовната практика КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ АЗ СЪМ СЕГА и започва да я преподава успешно в София, Бургас и Варна.
- 2016 г. Създава КС-2 и продължава с водене на практики и семинари в трите града. Отварят се наченки на праноедство и стабилизира дарбата си за енергийно ясновидство. Започва да дава светлинна енергия ДЖОТИ. Общо стабилизиране на всичко в живота в следствие на квантовия скок, преживян по време на практиката с Дима.

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
ОСНОВНИ ПРАКТИКИ
2. КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ - 2 | КС-2
АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
1.КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ КС-2

Система за цялостно самоусъвършенстване

"Няма да има сила, която да ви спре,
ако практикувате редовно тази практика!"
Дмитрий Лапшинов

Практиката е създадена въз основа на моя личен опит в йога, Ци Гун и медитация през последните 30 години и множество прераждания. КС-2 е създадена под влияние на класическия ДАО Ци Гун и енергийния ми учител Дмитрии Лапшинов. Тя съчетава мекотата и сигурността на духовната ДАО практика и силата и бързината на напредъка на енергийната практика СВАРГА. Така системата се явява идеалният баланс между Ин и Ян.

Благодаря на моите учители!

Дмитрий Лапшинов
Дмитрий Лапшинов - основател на СВАРГА

ДМИТРИИ ЛАПШИНОВ
е пълен праноед от 5 години. Не яде никаква физическа храна. Пие само вода и може да пребяга в планинска местност 19 км, след това да плува 4 километра, като същвремено има достатъчно тонус и енергия за реддовна практика на Ци Гун по 4 часа всеки ден.

Дима казва:
- Няма сила, която да Ви спре, когато работите всеки ден с правилната система за духовно развитие.
- Учителят е във Вас и Вие ще го достигнете, когато вдигнете вибрацията си с духовна практика.
- Знанието не принадлежи на никой. То е на вселената, а вселената е във Вас.

Сайта на Дмитрий Лапшинов: www.ty-master.ru

ДАО Ци Гун
говори за

- ПОКОЯ
Покоят и вътрешният мир са основното постижение на духовния човек. Каквото и да имаш, ако нямаш мир, значи нямаш нищо.

- БЪДИ ЕСТЕСТВЕН
Никаква система или учение не може да Ви развие духовно. Само Вашият естествен път е Ваш път.

- ЗАЗЕМЯВАЙТЕ
Заземите ли, ще се сетите за всичките духовни качества, които имате. Нищо не се учи. Вие имате връзка с универсалния Божествен разум още сега, ако сте заземени.

- БАЗАТА НА СИСТЕМАТА КС-2

В програмата използвам елементи от йога, но не съм йога. Използвам елементи от Ци Гун, но не съм Ци Гун майстор. Използвам елементи от Дао, но не съм даоист. Така както Христос не е бил християнин.

Практиката е създадена въз основа на 5 други практики.

1. СВАРГА - учител: Дмитрий Лапшинов
2. ДАО Ци Гун - учител: Учителя от Боровата Гора
3. Учението на Бялото братство - учител: Елезарх Хараш
4. Хата йога - учител: Емил Златев
5. Адвайта веданта (Мигновено просветление) - учител:Моя Свръх Аз.

- ПРАКТИКА КС-2 '2016 г. | 2.30 ч.

I. КОМПЛЕКС "ТЯЛО" - 30 мин.
- Разгрявка (СВАРГА и ДАО Ци Гун)

1. ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ
* Комплекс "Врат и гръбнак" (СВАРГА)
- Конски упражнения (Хималайските йоги)
- Десете динамични асана (Хата йога)

2. КОРЕМ (СВАРГА)
* Щастие с корема (Лад живота, СВАРГА)

II. КОМПЛЕКС "ЕНЕРГИЯ" (ДАО Ци Гун) - 1 час.
1. Зареждане с енергия
- Активиране на магнитните оси
* Дървото на живота

2. Разпределяне на енергията
- Подпиране на Небето и Луната
- Обемно запечатване на енергията
- Циркулиращата топка

III. КОМПЛЕКС "МЕДИТАЦИЯ" (ДАО Ци Гун) - 1 час.
1. Подготовка
- Алтернативно дишане
- Дишане със задържане
- Микро- и макрокосмическа орбита
2. Медитация
* Дао дишане и Наблюдаване на вътрешното

3. АЗ СЪМ СЕГА
- Пътят към свръхаза
- Божествено съзнание
* Мигновено просветление

ДОБАВКИ:

КОМПЛЕКС "БАЛАНС" (Сензитивен тренинг)
- Клякане с държене на ушите
- Ляво - дясно ухо
- Топло - студено

КОМПЛЕКС "ЖЕЛЯЗНАТА РИЗНИЦА" - Твърд Ци Гун (Дмитрий Лапшинов)

* Дървото на живота втора сфера, ниска позиция - 30 мин.
- Огън в ръцетте - 109 пъти активира слънчев меридиан
- Огън в ръцетте 2 - 109 пъти активира лунен меридиан
- Щъркел пие вода - 2X25 пъти навеждане на един крак
- Диамантената ръкавица - 12 пъти издишане към пръстите
- Челна стойка - 109 пъти пиене на амброзия

- Костно дишане през пръстите и костите
- Костно дишане към краката

* Основни практики

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
2.КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ КС-3
КС3

ПРАКТИКА КС-3 '2017 г. | 1.30 ч.
Три комплекса една цел

I. КОМПЛЕКС "ТЯЛО"
1. Подготовка на тялото за космическите Енергии
- Тигарът се събужда
- Отваряне на Земния, Небесния и Космическия Портал
- Лад Живота

II. КОМПЛЕКС "ЕНЕРГИЯ" (ДУША)
*
1. Зареждане на Енергия с Дървото на Живота
2. Разпределяне на енергията с
- подпиране на Небето и Луната
- Огън в Ръцете

3. Лечебно действие на енергийте с комплексите:
- Сухожилия
- Крос Трейниг Йога
- Сензитив
- Очи
- Масаж

4. Активиране на Желязната Ризница
5. Растилане на енергията с мек Ци Гун

* III. КОМПЛЕКС "ДУХ"
1. Пранаяма
2. Концентрация
3. Медитация

* Основни практики

СИСТЕМА КС-2
Космическо Съзнание КС-2 Основни Схеми

- КАКВО Е КС-2?

Система за самоусъвършенстване

Духовна и физическа практика за самостоятелно самоусъвършенстване без гуру Практиката активира по естествен начин заложената във всеки един от нас програма за духовно саморазвитие. Учителят това си ТИ!

Системата работи в три направления едновременно - дух, душа и тяло. Така се постига три пъти по-бърз растеж. За всяко направление има инструмент, който е проверен в дългогодишната практика на моите учители и в моя личен опит във всички прераждания.

За духа и душата (съзнанието) инструментите са медитация, концентрация, релаксация и дишане. Основно работим с ДАО дишане за захранване на "златния зародиш".

За енергийното тяло - връзката между материя и дух - работим с основните енергийни упражненея в Ци Гун - Дървото на живота, Квантово зареждане, Подпиране на Луната и небето.

Здравето на физическото тяло зависи от състоянието на гръбнака и корема. Заради това инструментите за тяло са комплексите за гръбнак и корем от СВАРГА.

Системата е силно повлияна от СВАРГА - системата на моя учител, праноеда Дмитрий, и е омекотена с ДАО Ци Гун. Така се получава баланс между енергията на СВАРГА и мекотата на духовната работа с ДАО Ци Гун.

СИСТЕМА КС-2
Космическо Съзнание КС-2 Основни Схеми

- ПОЗНАНИЕТО
Има три вида познание.

Външно знание. Тогава, когато има обект и субект. Това е пътят на религиите, ученията, учителите... Това е първата стъпка в познанието. Практиката е насочена навън.

Вътрешно знание. Тава е, когато обекта на изследване е вътре в нас. Това е пътят на йога, Ци Гун, СВАРГА, КС-2... Практиката е насочена навътре. Напредъкът е до 4 пъти по-бърз.

Знание без практика. Това е състояние на пълно просветлвние. Тогава не е нужна никаква практика и няма обект и субект. Всичко е ЕДНО. Това е възможно след краткотрайни просветления или пълно самадхи.

- КОНТРОЛ
Енергията или ефирното тяло е в основата на контрола на съзнанието. Това е откритието на Ци Гун. Когато пречистим, заредим и балансираме енергийното тяло, ние постигаме контрол над дишането, интуицията, чувствата и мислите. Намаляваме паразитния вътрешен диалог и постигаме просветление.

- БАЛАНСА НА ПОЛУКАЛБАТА
След постигане на баланс на полукалбата на мозъка, вътрешният диалог затихва. За да се достигне просветление и самадхи е нужно всичките ни идеи да бъдат изтрити. Тогава се вижда светлината на свръхаза.

- ЕНЕРГИЯТА
Има два потока на енергия. Единият идва от космоса, другият - от Земята. Те се събират в корема чрез енергийна практика Дървото на Живота и ДАО дишане на златния зародиш. Когато започне захранване с прана, започва пречистване на телата и съзнанието. Следва активиране на термоядрения синтез в Златния зародиш. След активиране на нашия термоядрен реактор ние ставаме автономни като вселената и се храним от себе си. Без външна храна или прана. Тогава започва изграждането на светлинното тяло.

Има три основни енергийни канала. Единият е предният, другият е задният, а третият е централният - духовен. Система КС-2 работи и с трите за хармонично развитие - дух, душа и тяло.

СИСТЕМА КС-2
Космическо Съзнание КС-2 Основни Схеми

- ВИБРАЦИЯ / НИВА
Развитието не е през времето. Всички нива на преживяванията съществуват едновременно. Ние сме във всички тях едновременно, но осъзнаваме само нивото, отговарящо на нашата вибрация. Всичко става в СЕГАШНИЯ МОМЕНТ. С вдигане на вибрацията ние попадаме във все по-хубави варианти на нашият настоящ живот.

- ВЛИЯНИЕ
По пътя към свободата сме повлияни от различни фактори. На най-ниското вибрационно ниво ни влиаят хората. На по-високото ни влияе природата. На следващото - космосът. Когато се освободим и от егрегорите - всичките ни идеи - ние постигаме свободата на просветлението.

- ТЕЛА
Целта на живота не е да се върнем при Бог, напускайки физическото си тяло. Целта е да се върнем при Бог с материалното си тяло, трансформирано в светлинно тяло. Трансформацията става в поредица от чистки.

- ЧИСТКА
В момента ние сме на нашето ниво. Практикувайки ние попадаме в чистка и нивото ни рязко пада. Чувстваме се зле и нещастни. Скоро след това идва подем и надскачането на началното ниво с трансформация. Така чистка след чистка ние напредваме до пълно самадхи.

След самадхи животът продължава и ние ставаме космически същества. Аз съм дошъл от дълбокия космос и съм космическо същество, за да Ви кажа това!

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
3. ДАО ДИШАНЕ И МЕДИТАЦИЯ
3. ДАО ДИШАНЕ И МЕДИТАЦИЯ

Практика за духовно развитие и просветление

По време на практиката ще се изучават основите на най-стабилната и безопасна медитация - медитация над дишането и наблюдаване на вътрешното.

- Лесна и достъпна за всички възрасти от 7 до 108 години.
- Не изисква специална подготовка.

- Работата е вътрешна и не се правят забележки за изпълнение на външната форма.

- КОРЕМНО ДИШАНЕ
Практика, водеща до здраве и просветление

ВЪВЕДЕНИЕ
Това дишане развива по безопасен начин фините тела в човека, активира Христовия аватар, осъществява съзнателна връзка със свръх аза, дава възможност за космически пътешествия в мултиизмерната вселена с фините тела. Това е истинското духовно развитие, което води до Христово съзнание, себепознание и Богопознание.

ОБЩИ НАПЪТСТВИЯ
- Два потока - от Земята и от космоса - се събират в нас
- Препоръчителна поза - седнали с изправен гръб
- Ръцете в Dhyana мудра (една в друга)
- Описание на вниманието по време на дишането

ОСНОВНО КОРЕМНО ДИШАНЕ (зарежда с енергия)
- Вдишваме като вниманието е насочено три пръста под пъпа
- Издишваме с вниманието, насочено в основата на корема
(Това е основното дишане за зареждане на първа сфера с енергия. Винаги се връщаме към това дишане при проблем!)

ЗАЗЕМЯВАЩО ДИШАНЕ
- Вдишваме три пръста под пъпа
- Издишваме 30 см под краката
(Там има една енергийна сфера, която заземява и зарежда енергия от земния поток. Това става от само себе си. Не е нужно да го мислим.) Това ще ни предпази от психични проблеми и нестабилност. Нужно е да постигнем хармония в трите сфери, за да сме пълноценни хора тук и в духовното.

АЛХИМИЧНО КОСМИЧЕСКО ДИШАНЕ
- Вдишваме с върха на главата
- Издишваме в основата на гръбнака
(Зареждаме енергия от космическия поток. Това дишане може да се ползва и след смъртта или при астрални пътувания.) Получава се зареждане с космическа енергия. Тя се съчетава с енергията от физическото дишане в корема и се получава алхимичното дишане, което най-добре подхранва зародиша. Това е ядрената централа на човека. Това е алхимичното дишане на Дао.

- МЕДИТАЦИЯ | НАБЛЮДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНОТО
Техника за здраве и духовно събуждане

Ще бъдете изненадани, а след като се изненадате, ще бъдете ИЗУМЕНИ!

С тази проста техника можете да се събудите за духа. Тя действа и не Ви е нужно нищо повече, за да се просветлите още сега в този живот.

ОПИСАНИЕ
Седнете удобно, релаксирайте, насочете вниманието навътре в себе си - към тялото си - от петите до върха на главата. Наблюдавайте вътре в тялото си със затворени очи. Наблюдавайте с вниманието си. Ще откриете нещо много изненадващо, което е във Вас. Толкова изненадващо, че ще бъдете изумени....! Но не се впечатлявайте. Просто наблюдавайте и ще откриете нещо, което не го пише в никоя книга. Нещо, което не може да се изкаже с думи... Нещо, което може само да се преживее!

ПОДГОТОВКА
Същината е наблюдаването на вътрешното
- Ако не можете да седнете на спокойствие и да наблюдавате вътрешното, дишайте бавно 20 мин. с корема.
- Ако не можете да дишате, защото сте нервни, раздвижете се и тогава започнете да дишате с корема.

След като се успокоите достатъчно, започнете да наблюдавате вътрешното. Правете го всеки ден за най-малко един час. Скоро ще откриете нещо много странно във Вас... Това не е специална техника за медитация. Това е най-естествената медитация, която Вие знаете как става и аз не мога, а и не трябва, да Ви обяснявам. Вие ще разберете всичко за нея, когато започнете да дишате и след това да наблюдавате вътрешното в себе си. Това наблюдение ще Ви даде личния ключ за просветление.

Лекцията "Просветление за един час"

Мир Вам!
АЗ СЪМ СЕГА

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
4. ЗА ЗДРАВЕ!
Лещение на депресии КС-2

- РАЗГОВОРИ ЗА ЖИВОТА
- ЕНЕРГИЙНА ПРАКТИКА КС-2
- ДАО ДИШАНЕ И МЕДИТАЦИЯ

Аз не съм лечител! Практиката лекува всички болести!

В основата на здравето е здравето на енергийното тяло. Когато енергиното тяло на човека е силно и балансирано и физическото и духовното тяло са силни, здрави и балансирани. Това е основната идея на енергийната практика Ци Гун, на базата на която са създадени САВАРГА и КС-2.

Няма нужда от специални храни, диети, въздържание от ядене или лекарства. С развитие на енергийното тяло всичко става естествено и безболезнено. Защото то подава сигнали до съзнанието за правилата храна и Вие имате магнетично привличане именно към здравословната храна. С напредъка в практиката от хора с общо хранене ще станете вегетарианци, вегани, суровояди и накрая енергояди - хора, които се хранят с енергия - праноеди.

- Разговори за живота за разкриване същината на проблемите.
- Енергийно поле, разговори, енергийни и дихателни практики.
- Правя лична програма за самолечение след 4-часова практика на ден. Подобрение на състоянието до 3 месеца. До 6 месеца пълно изцеление!

- ПРАКТИКАТА
По време на практиката ще се изучават основите на ДАО дишането, което води до психично здраве. Включват се и елементи от КС-2, които водят до физическо здраве. Давам светлинна енергия ДЖОТИ.

- Практиката е лесна и достъпна за всички възрасти от 7 до 108 години.
- Не изисква специална подготовка.

- РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРАКТИКА
- Лекува душата и тялото.
- Намалява вътрешния диалог, стреса и напрежението.
- Подобрява съня, възвръща апетита и сексуалните желания.
- Постигат се дълготрайни спокойни състояния в ежедневието.
- Изцеление от всички болести!

Мир Вам!
АЗ СЪМ СЕГА

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
5. ПРАНОЕДСТВО
Лещение на депресии КС-2

Какво е нужно, за да минем на енергийно хранене с прана?

- СЪЩИНАТА
Същината на праноедството е захранване на организма с енергията от праната. Праната активира естествената способност на всеки човек да самосинтезира всички необходими вещества за живота на организма от CO2 и H2O. И така, за да живее човек, не се нуждае от физическа храна и вода.

Всеки има индивидуален път към праноедството. Вариантът, който предлагам, е само един от многото възможни. При Вас процесът може да се активира с повече или по-малко строгост в диетата. Възможно е да активирате праноедството и похапвайки малко повече. Наблюдавайте себе си и нека решението бъде Ваше! Активирайте вътрешния си учител - Вашия Свръх Аз. Нека той и Бог бъдат с Вас по пътя към светлината! 

- УСЛОВИЯ 
1. Високо ниво на енергия в организма. То се постига с енергийна практика КС-2 и сухо гладуване. (Възможно е  да се получи и без спиране на водата при някои хора.) 
2. Малко мазнини в организма. (Има праноеди с наднормено тегло.) 
3. Спиране на храната и водата, когато организмът е готов за това. (Възможно е да не се спира напълно и пак да стане...) 

- ПОДГОТОВКА
1. Пречистване на организма с гладуване до пълно изцеление. (Възможно е да започне праноедството и без организмът да е напълно пречистен, а само до нужното за Вас ниво.) 
2. Енергийно зареждане с КС-2 (има и други практики, които зареждат с енергия, като пранаяма от Йога, класически Ци Гун или слънцеядство. Вие избирате Вашата.)
3. Сухо гладуване колкото е възможно повече, след което се храним само с течна веганска храна като чай с мед, смутита и фрешове от плодове и зеленчуци или редки кремсупи. Ядем, само когато огладнеем много. Защото самосинтезирането на всички необходими вещества за живота на организма се осъществява, когато сме гладни и жадни. Вечер винаги лягаме с празен стомах, защото тогава започва процесът на праноедство. 

Може да се редува седмица не ядене и гладуване със седмица на захранване. Периодът определяте според Вашето състояние. 

- ПРЕХОД 
- Преходът е плавен и продължителен от 6 месеца до 3-4 години в зависимост от здравословното състояние на човека и неговата телесна и духовна чистота. 
- Неяденето (захранването на организма с прана) и гладуването (активиране на процеса на захранване с прана) се редуват с периоди на хранене с физическа храна. 
- Храненето с малко веганска течна храна не спира процеса на активиране на праноедство. (При някой хора може да се приема и малко твърда храна, която много обичате.) 
- Разликата между лечебното гладуване и активирането на праноедството е в това, че при първото е нужна по-строга диета, а при праноедството Вие решавате какво и кога да приемате като независимо от това процесът ще се активира. 

- Важното е в преходния период да гладуваме максимално много без храна и вода. От 12 до 18 часа на периоди е добро постижение. До 3 дни е много добро постижение. Когато достигнем нашия максимум захранваме с:
Първи ден
- чай от мента с мед и допълнително мед - 1/2 чаена лъжичка мед на прием няколко пъти на ден до 4 супени лъжици. 
Втори ден 
- Сутрин: фреш от плодове или зеленчуци, разреден с много вода - 1/3 или 1/5. 
- Обед: Смути от плодове и зеленчуци
Трети ден - Рядка кремсупа от зеленчуци
Четвърти ден похапваме от традиционно за веганската диета ядене, но в много малки дози - от 3 до 5 хапки. И така продължаваме около 7 дни... (Периодът е строго индивидуален!) 
Когато усетим нов приход на енергия и възможност за неядене, започваме нов период на гладуване без вода. Пием вода само в краен случай и в малки дозаи. Защото водата спира захранването с енергия и активиране на процеса на праноедство. 

- Ядем, само когато усетим прималяване от глад, а не чувство или мисъл за глад. Не пием чай, когато ни се пие. Не ядем мед, защото ни се яде. Пием чай, когато тялото има симптоми на дисбаланс като замайване на главата или трудност във физическите действия или когато мозъкът започва да се разсейва необичайно и допускаме елементарни грешки в ежедневието. 
- Не прекаляваме с насилието на волята над тялото и психиката си, защото ефектът може да е обратен. "Тялото се възстановява много по-лесно отколкото психиката на човека," казва Дмитрий Лапшинов. Внимаваме всичко да става с лекота и се водим от вътрешното си усещане. Активираме вътрешния си учител нашия свръхаз. 
- По време на прехода зареждаме енергия активно с Дървото на живота и практикуваме КС-2.
- Извършваме леки физически упражнения и разтягащи йога асани.
- Правим йога пранаяма дишане. 
- Имаме лек и балансиран режим без да се нервираме, оставаме в покой и смирение. 
- Всяка вечер топли душове. 

- КАКВО ПРАВИМ КОГАТО НИ ПРИМАЛЯВА ФИЗИЧЕСКИ? 
Не забравяме, че целта на праноедството е автономност и контрол на енергията. Всички външни фактори ни отклоняват от целта. Храненето е външен фактор. Оставаме спокойни и действаме по план:
Първо се опитваме да захраним организма с енергия като правим практика КС-2 и наблягаме на комплекса "Енергия" - Дървото на живота. 
Второ пием чай с повече мед и хапваме една чаена лъжица мед. 
Трето пак правим Дървото на живота за 1 час. 
Ако тези неща не стабилизират състоянието, преминаваме на захранване. 

- ДВА ЕТАПА НА ПРЕХОД
1. Активиране захранването с прана. 
В този етап не ядем и не пием вода, докато не ни прималее физически. Опитваме се да възстановим състоянието на баланс и сила с енергийна практика КС-2. Ако това не се получи, пием вода и чай с мед и лимон. Ако и това не помага, преминаваме на втория етап. Този етап може да е с продължителност от няколко дни до седмица, месеци... 

2. Смесено хранене - енергийна и физическа храна
В този етап се храним с минимум физическа храна след захранването. Етапът може да е с продължителност от няколко дни до една седмица. 

- СЪВЕТИ
1. По време на прехода не използвайте изкуствени стимуланти на енергията като билката жен шен, кафе и др., защото е нужно да се постигне съзнателен контрол над енергията и нейната сила. Тези стимуланти ще пречат на прехода към праноедство. (Не важи за всички. Възможно е използването на спиртен извлек от билката демир бозан и малко жен шен без това да спира захранването с енергия.) 
2. По време на прехода бъдете в покой и благост, защото негативните емоции спират енергийното захранване. Приемайте всичко, което се случва, с разбиране и смирение. Вие имате по-важна цел от това да промените света - да промените себе си! (Всеки е различен и тук!  Възможно е да живеете нормално и да имамате естествени емоционални преживявания - позитивни и малко негативни без те да пречат на прехода към праноедство. Да живеете в град и да имамате нормален семеен живот.) 
3. Бъдете на топло. Особено важно е да пазите топли краката и главата си. Студът може да спре прехода. Избягвайте вятъра и се обличайте добре, така че винаги да Ви е топло.
4. Нужно е да сте навършили 25 години. Тогава е завършено развитието на човека биологически и психически. (Възможно е и по рождение да сте праноед.) 
5. Никаква употреба на висококалорични храни като месо, риба, яйца, млечни продукти, сол, захар, брашно и други подобни.
6. По време на прехода може да се употребява същата храна, която сте яли преди прехода, но в много малки количества. Възможно е да си хапнете това, което желаете в малки количества - не повече от 3-5 хапки. Например пържени картофи, шоколад или бонбони... :)

- КАК ДА РАЗБЕРЕМ ДАЛИ ВЕЧЕ СМЕ ПРАНОЕДИ? 
1. Не ядете и не изпитвате желание за ядене. Не ядете повече време от нормалното, не огладнявате, а енергията Ви е достатъчна за всички ежедневни неща, които обикновено извършвате. 
2. Усещате се заредени с енергия и същевременно сте спокойни и заземени след енергийното зареждане с Дървото на живота. 
3. Откакто не сте яли нормално, не сте отслабнали с повече от 10% от теглото си преди спиране на физическото хранене. 

Следвайте себе си и бъдете критични. Четете, питайте и сравнявайте преди да направите своя преход към прановедство. Има и смъртни случай от неправилен преход. СЛЕДВАЙТЕ СЕБЕ СИ!

Останете в мир и покой!
АЗ СЪМ СЕГА
__________________________________________

- Линкове към сайтове за праноедство:
Праноедение - Интервью с праноедом Дмитрием Лапшинов
www.pranoedenie.ru

www.vk.com
Праноедение - Научное подтверждение
Праноедение (жизнь без еды)
Джасмухин (wikipedia.org)
Хира Ратан Манек (www.spiralata.net)
Практика за праноедство (www.raymaor.com)

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ

За повече информация заповядайте на практиката!
САМО ПРАКТИКАТА ПРОМЕНЯ!

Обадете се сега: +359 (0) 888 79 75 41

 
 
Направете дарение
paypal.me/NickSega
БЛАГОДАРЯ !
     

Ще отговарям само на въпроси относно духовното "развитие", зададени с любов и откровено търсене. Не споря с хора, които не са съгласни с моя духовен път на осъзнаване – "Аз Съм Сега". Има много пътища на осъзнаване - Бог е всемогъщ. Всеки има право на свой избор. Мир Вам.

АЗ СЪМ СЕГА

 

1. ФЕЙСБУК | ОБЩЕСТВО - КС-2 (за всички интерисуващи се)
Обща информация за практиката, семинарите и ретритите

2. ФЕЙСБУК | ГРУПА - КС-2 (само за практикуващи)
Практическа информация за практиката

3. ФЕЙСБУК | АЗ СЪМ СЕГА | НИК СЕГА (Духовник практик)
Разговори на живо с майстора!

Лични въпроси: e-mail: azsamsega @ yahoo.com

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ

 

От | 19 | 01 | 2008