АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
А З   С Ъ М   С Е Г А

КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ

 
 
Направете дарение
paypal.me/NickSega
БЛАГОДАРЯ !
     

К Н И Г А

4 0 Йога Сутри След Самадхи

КОЙ СЪМ АЗ? КОЙ Е БОГ? КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА? ОТ КЪДЕ ИДВАМЕ И КЪДЕ ОТИВАМЕ?

Аз Съм Сега книга
Версия :
_ Печатна
Език :
_ Български
Име на файла :
Размер на файла :
_ 2 260 KB
Публикуван :
_ 2010-01-10
МИР ВАМ !
АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ
 
СИСТЕМА ЗА САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ - ДУХ ДУША И ТЯЛО ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ
 
 


• КАКВО Е КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНАНИЕ?
Система за самоусъвършенстване
• КОЙ Е НИК СЕГА?
Основател и инструктор по КС
• ЗАЩО КС Е ПО-ЕФЕКТИВНА ОТ ЙОГА И ЦИ ГУН?
Комплексно и по-бързо развитие - дух, душа и тяло
СВЕТЛИНОТО ТЯЛО
Просветление на тялото
• ЛИЧНАТА СИЛА
Силата - това си ТИ!
ЕДИНИЯТ БОГ
Няма илюзия. Има множество реалности.
• РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРАКТИКАТА
Здраве и духовно просветление тук и сега
• КЪДЕ СЕ ПРАКТИКУВА КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ?
Бургас, София и Варна
ПЕРСОНАЛНА ПРАКТИКА

Студио КС, гр. Варна

• ОСНОВНИ ПРАКТИКИ
Само практиката променя!
1. КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ
Комплексна практика за развитието на духа, душата и тялото
2. ДАО ДИШАНЕ И МЕДИТАЦИЯ
Практика за духовно просветление
3. ЗА ЗДРАВЕ!
Практиката лекува всички болести!
4. ЕНЕРГИЙНО ХРАНЕНЕ (ПРАНОЕДСТВО)
Чистота и енергия - здраве и просветление!

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ

КАКВО Е КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ?
Система за самоусъвършенстване - дух, душа и тяло

Духовна и физическа практика за самостоятелно самоусъвършенстване без гуру Практиката активира по естествен начин заложената във всеки един от нас програма за духовно саморазвитие. Учителят това си ТИ!

Системата работи в три направления едновременно - дух, душа и тяло. Така се постига три пъти по-бърз растеж. За всяко направление има инструмент, който е проверен в дългогодишната практика на моите учители и в моя личен опит във всички прераждания.

За духа и душата (съзнанието) инструментите са медитация, концентрация, релаксация и дишане. Основно работим с ДАО дишане за захранване на "златния зародиш".

За енергийното тяло - връзката между материя и дух - работим с основните енергийни упражнения в Ци Гун - Дървото на живота, Квантово зареждане, Подпиране на Луната и небето.

Здравето на физическото тяло зависи от състоянието на гръбнака и корема. Заради това инструментите за тяло са комплексите за гръбнак и корем от СВАРГА.

Системата е силно повлияна от СВАРГА - системата на моя учител, праноеда Дмитрий, и е омекотена с ДАО Ци Гун. Така се получава баланс между енергията на СВАРГА и мекотата на духовната работа с ДАО Ци Гун.

- ЗАЩО СЪЗДАДОХ КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ?
Зз просветление на духа, душата и тялото

2008 година постигнах просветление на душата и възкликнах - АЗ СЪМ СЕГА! Открих, че не е нужна никаква практика, за да се постигне това състояние. Но тогава не знаех, че има просветление на духа, душата и тялото. И ако духът и душата са просветлени от само себе си, то тялото се нуждае от практика, която да доведе до превръщането на въглеродното тяло в силициево или в тяло на светлината. Така след срещата ми през 2016 г. с моя учител, праноеда Дмитрий Лапшинов, аз създадох КС. Това е система, която дава възможност за развитие на светлинното тяло по един изключително прост и лесен начин. Няма нищо тайно, няма нищо сложно или невъзможно.

- Има три вида просветления.
1. Просветление на тялото - изграждане на светлинното тяло.
2. Просветление на душата - връзка със свръхаза.
3. Просветление на духа - опознаване на божествената ни природа.

Чрез комплексната практика КС можете да постигнете и трите просветления за по-кратък период отколкото ако практикувате класическа йога или Ци Гун. КС е модерна система за цялостно развитие на човека.

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
ЦИ Гун КС-2

ЗАЩО КС Е ПО-ЕФЕКТИВНА ОТ ЙОГА И ЦУ ГУН? 
Майстори от Изтока идват да се учат в Европа

Йога и Ци Гун са най-добрите системи за саморазвитие от древноста. Ци Гун е по-ефективен от йога.

- АМЕРИКАНСКИТЕ АСТРОНАВТИ ТРЕНИРАТ С ЦИ ГУН!

Преди няколко години американските астронавти замениха йога с Ци Гун. Защо? Ци Гун е много по-ефективен и лесен за усвояване. В програмата за цялостно развитие на човека КС също работим основно с Ци Гун, но по един по-лесен и ефикасен начин в сравнение с класическия Ци Гун.

- НОВИТЕ СИСТЕМИ ЗА ДУХОВНО - ЦЯЛОСТНО РАЗВИТИЕ

В последните години в Европа и САЩ се появиха системи за духовно и физическо развитие, обединяващи знания и опит от различни източни учения и школи, като Ци Гун, йога, дзен... Характерното за новите системи е, че те махат излишните елементи от класическите учения и създават подход, отговарящ на съвременното време.

Подобна е и системата КС. Тя е взаимствана от системата на моя учител, праноеда Дмитрии Лапшинов, системата СВАРГА и системата ДАО Ци Гун. КС съчетава мощното енергийно зареждане по външните два меридиана с мекотата на вътрешния духовен меридиан. Постига се баланс между външно и вътрешно - дух, душа и тяло. Резултатът е една по-добра и ефикасна система от класическите подобни.

Ето защо майстори от Изтока идват в Европа да се учат от новите системи за духовно и физическо развитие като СВАРГА.

СИСТЕМА КС-2

ЦЕЛТА НА ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ Е:

Просветление на Духа, Душата и Тялото

За да се изгради светлиното тяло, е нужно духът, душата и тялото да са насочени към главната цел на човешкия живот. Нужно е триединство. Ако развиете много душата си, но пренебрегнете тялото, няма да постигнете смисъла на човешкия живот. Тялото е толкова важно, колкото и душата.

Системата КС изгражда светлиното тяло по един лесен, естествен и безопасен начин. Тя е създадена от космическото съзнание АЗ СЪМ СЕГА. Тя съвпада с учението на много други известни духовни учители като Иисус Христос, Буда, Рамана Махарши и още много други...

Системата КС показва как всеки човек с лесни упражнения може да стане богоподобен. На практиката няма да научите нищо ново. Само ще си припомните това, което вече знаете, защото Вие сте живият Бог сега!

СИСТЕМА КС-2

ЛИЧНАТА СИЛА

Наи-опасният враг по пътя на развитие на личната сила е егрегорът.

Егрегорът се храни се с нашата енергия и ни дава в замяна фалшиво чувство на любов, спокойствие и сигурност. Всички секти, организации, религии, философии, учители, личности и т.н. си имат егрегор. Всяка Ваша идея е егрегор. Спасението от тази зависимост е развитие на личната сила и чистота. Това е силата на Бог в нас, с когото имаме винаги директна връзка без посредник. Егрегорите замърсяват тази връзка и ни правят зависими.

Изчистете съзнанието си от всички идеи и ще включите свръхсъзнанието - Божествената енергия във Вас. Всички ние имаме директна връзка с двата потока на живота - космическия и земния. Не е нужно да се храним от егрегора, защото той винаги взема повече отколкото дава. В противен случай няма как да съшествува. Напуснете всички секти, организации, учители, забравете всичките си идеи, потопете се в нирваната на СЕГА!

Само личната духовна практика и чистотата ни или липсва някаква дума) водят до освобождение от този най-фин поробител на съзнаието. Благодарение на него всички хора са роби на Матрицата. Практикувайте всеки ден и ще бъдете свободни космически същества.


СИСТЕМА КС-2

УЧЕНИЕ ЗА ЕДИНИЯ БОГ

Няма илюзия. Има множество реалности.

- Всичко е реално. Няма илюзия. Има множество реалности. Материята не е мая. Духът не е по-реален от материята.
- Всичко е важно. Духът и тялото са едно. Няма развитие в духа без развитие в материята.
- Прилагането на любовта в материята е висшият смисъл на душата в материалната вселена.
- Живот в хармоничната вселена е животът в мир с всичко. Живот отвъд конфликта. Приемане на различните, извънземните и животните...
- Бог е един и не е нито Иисус Христос, нито Буда, нито Аллах. Той е това, което е.
- Няма значение какви сте. Винаги имате мозък, чуства и тяло. С тях можете сами да разберете света.

СИСТЕМА КС-2

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРАКТИКАТА

Хармонично развитие - дух, душа и тяло

ПИТАТ МЕ:
"Ник, не е ли наивно да си мисля, че само трябва да практикувам и нищо друго и че всичко останало ще ми се нареди само? В живота често се налага да извършваме неща които не са ни приятни..."

ОТГОВАРЯМ:
Енергийната практика КС вдига вибрацията и Вие се озовавате в същия материален свят, заобградени със същите хора и предмети, но в по-високо енергийно ниво. В това ниво Вашите стари проблеми не съществуват.

Когато се налага да правим неща, които не са ни приятни, означава, че енергийното ни ниво е ниско и е нужна още практика. Естествено е да извършим неприятните действия и да продължим с практиката.

Първите резултати идват до 6-тия месец. Колкото повече напредвате, с по-голяма лекота ще отминават неприятностите. И така, докато не достигнете до нивото, в което преобладават радост и покой!
Отговорът е баланс на духовното и материалното.

- РЕЗУЛТАТИ

ЗДРАВЕ, МАТЕРИАЛНО И ДУХОВНО БОГАТСТВО - ПРОСВЕТЛЕНИЕ!

- Общ успех в живота
- Здраве и психичен баланс
- Засилва връзката между полукълбата на мозъка
- Стабилизират Тета вълните (вълните на спокойствието)
- Пречиства организма
- Намалява киселиността на кръвта (повишава се спокойствието)
- Намалява свободните радикали в организма
- Намалява нивото на холестерола
- Забавя процеса на стареене
- Повишава нивото на серотонина (подобрява настроението)
- Засилва концентрацията и паметта
- Премахва лошите навици
- Засилва волята
- Подобрява характера
- Увеличава енергийния потенциал на човека
- Развива енергийните тела на човека
- Започва изграждане на светлинното тяло
- Развива духовните възможности на човека
- Води до връзка с истинския учител на всеки човек - Свръхаза
- Развива Kосмическо съзнание
- Освобождава човека от капана на кармата на земната матрица
- Получава теоретична и практическа основа за самостоятелно усъвършенстване

- ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРАКТИКАТА И УСПЕХА
"10 000 часа медитация е нужна за цялостно развитие на човека"
според американско изследване на живота върху тибетски монаси с много опит.

1 час на ден е за поддържане на форма (30 години са нужни за постигане на нормата).
2 часа на ден са за малък наоредък. 
3 часа на ден са за напредък (10 години са нужни за постигане на нормата).
4 часа на ден са за видим напредък. 
6 часа на ден са за добър напредък (5 години са нужни за постигане на нормата).
8 часа на ден са за професионален напредък (3 години са нужни за нормата).

Времето, в което живеем, не ни позволява да се бавим в развитието си, защото скоро познатият ни свят и животът на Земята няма да съществуват. Препоръчвам най-малко 3 часа практика на ден!

Моят личен опит потвърждава, че е нужна много практика за успех. Нуждата от практика зависи от началното ниво, но за напредъка има обективни покзатели, като пулс и време на задържане на дишането.

- ДИШАНЕ СЪС ЗАДЪРЖАНЕ 60 СЕК И ПУЛС 58
Това е нормата за здраве.

Когато задържането на дъха в издишало положение достигне 60 секунди, кръвта на човека е толкова алкална, че няма как да се разболее от каквато и да било болест. За да сме в здравословната норма на дишане, трябва да се прави 20 минути и пулсът да не е повече от 58 удара в минута. Това дишане ни осигурява здраве и автономност. Ставаме независими от храната и хранителните добавки, алкализиращи кръвта. Дишането е вторият по важност фактор след енергията, който ни дава здраве, баланс и покой.

СИСТЕМА КС-2

КЪДЕ СЕ ПРАКТИКУВА КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ?

Само практиката променя!

ВАРНА
Личното студио на Ник Сега, гр. Варна
Телефон: + 359 (0) 888 79 75 41
Имейл: azsamsega@yahoo.com
Skype: azsamsega
Време по лична договорка
ДАРЕНИЕ: 50 лв.

ВАРНА
АДИДИША ЙОГА 
ул. Цариброд 46, ех. 1, гр. Варна
Имейл: azsamsega@yahoo.com
Skype: azsamsega
Всеки Вторник 18.00 ч.
ВХОД: 10 лв.

БУРГАС
Холистичен център "Магнолия", гр. Бургас
ул. "Цар Петър" 17, ет. 3 и ет. 4
Телефон: 0877 111 903
Имейл: magnoliya.hc@abv.bg
Един път месечно
ВХОД: 30 лв.

Практика в Бургас няма да има до Октомври 2017 г. зашто имам лични практики!

СОФИЯ
Йога Мандала, гр. София

бул. "Мария Луиза" 58, ет. 4, 5, 6
Телефон: 0894 488 809
Имейл: info@yogamandala.net
Един път месечно
ВХОД: 40 лв.

Практика в София няма да има до Октомври 2017 г. зашто имам лични практики!

ПЕРСОНАЛНА ПРАКТИКА

- Личното студио на Ник Сега, гр. Варна
- Дистанционно лечение по Skype, WhatsApp или Viber

ЕДИНИЧЕН СЕАНС
1 час / Дарение: 60 лв.

ПЕРСОНАЛЕН КУРС
10 часа / Дарение 500 лв.
При записване до 31 Март Дарение: 400 лв.

Skype
WhatsApp
Viber
АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
Ник Сега и Дмитрий Лапшинов Санкт Петербург 2016
Ник Сега и неговиа учител праноеда Дмитрий Лапшинов, Санкт Петербург 2016 г.

КОЙ Е НИК СЕГА? 
- КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ
- СЪЗДАТЕЛ И ИНСТРУКТОР ПО КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ


"Моята биография няма значение. 
Важното е какво съм сега."
Дмитрий Лапшинов

НИК СЕГА се обучава в продължение на 3 години при Дмитрий Лапшинов и е частичен праноед. Пробно е бил на прана в продължение на един месец - състоянието на организма остава напълно устойчиво и работоспособно. Ник Сега е веган на смесено хранене, състоящо се от физическо 20% и енергийно 80%.

Ник Сега има повече от 30 години опит в Йога, Ци Гун, пранаяма и медитация и сега преподава системата КС на желаещите да постигнат здраве, духовно и материално саморазвитие, да станат праноеди и осъзнати космически същества, свободни от земния инкарнационен цикъл.

Ник Сега е космическо съзнание, което идва от космоса, за да помогне в прехода към следващото измерение. Ник има и няколко други прераждания в човешко тяло, но повече са като извънземно съзнание.

ДМИТРИЙ ЛАПШИНОВ е пълен праноед от 5 години. Не яде никаква физическа храна. Пие само вода и може да пребяга в планинска местност 20 км, след това да плува 4 км, като същевременно има достатъчно тонус и енергия за редовна практика на Ци Гун всеки ден по 4 часа.

БИОГРАФИЯ

- 1967 г. Ник се ражда във физическо тяло
- 1970 г. Изпада в състояния на дълбок покой (на 3-годишна възраст)
- 1976 г. Започва множество осъзнати астраклни пътувания извън тялото (на 9-годишна възраст)
- 1985 г. За пръв път вижда светлината на свръхаза в себе си (на 18-годишна възраст)
- 1987 г. започва обучение при Елезарх Хараш от Бялото братство на Учителя Петър Дънов, гр. Варна
- 1993 г. Започва практика на Йога при Емил Златев, гр. Варна
- 1995 г. Отваряне на третото око. Започва да търси практика, която ще го доведе до осъзната среща с Бог вътре.
- 1998 г. Посветен от индийския учител Гуриндер Синг в Йога на Звуковия поток "Сант Мат". Практикува медитация и Хата йога.
- 2001 г. Започва да практикува осъзнато сънуване по Карлос Катанеда
- 2008 г. Преживява състояния на енергийни просветления, осъществява връзка със свръхаза си и написва прозренията си в книгата АЗ СЪМ СЕГА. (Въшната  практика по това време е пълно йога дишане и малко асани.)
- 2012 г. Започва практика на Ци Гун при Красимир Нанев, гр. Варна
- 2013 г. Започва обучение при праноеда Дмитрий Лапшинов (гр. Санкт Петербург, Русия)
- 2015 г. Получава от космоса духовната практика КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ АЗ СЪМ СЕГА и започва да я преподава успешно в София, Бургас и Варна.
- 2016 г. Създава КС и продължава с водене на практики и семинари в трите града. Отварят се наченки на праноедство и стабилизира дарбата си за енергийно ясновидство. Общо стабилизиране на всичко в живота в следствие на квантовия скок, преживян по време на практиката с Дима.
- 2017 г. Саморазвитие и намален брой практики с хора.

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
ОСНОВНИ ПРАКТИКИ
2. КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ - 2 | КС-2
АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
1.КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ

Система за цялостно самоусъвършенстване

"Няма да има сила, която да ви спре,
ако практикувате редовно тази практика!"
Дмитрий Лапшинов

Практиката е създадена въз основа на моя личен опит в йога, Ци Гун и медитация през последните 30 години и множество прераждания. КС е създадена под влияние на класическия ДАО Ци Гун и енергийния ми учител Дмитрии Лапшинов. Тя съчетава мекотата и сигурността на духовната ДАО практика и силата и бързината на напредъка на енергийната практика СВАРГА. Така системата се явява идеалният баланс между Ин и Ян.

Благодаря на моите учители!

Дмитрий Лапшинов
Дмитрий Лапшинов - основател на СВАРГА

ДМИТРИИ ЛАПШИНОВ
е пълен праноед от 5 години. Не яде никаква физическа храна. Пие само вода и може да пребяга в планинска местност 19 км, след това да плува 4 километра, като същвремено има достатъчно тонус и енергия за реддовна практика на Ци Гун по 4 часа всеки ден.

Дима казва:
- Няма сила, която да Ви спре, когато работите всеки ден с правилната система за духовно развитие.
- Учителят е във Вас и Вие ще го достигнете, когато вдигнете вибрацията си с духовна практика.
- Знанието не принадлежи на никой. То е на вселената, а вселената е във Вас.

Сайта на Дмитрий Лапшинов: www.ty-master.ru

ДАО Ци Гун
говори за

- ПОКОЯ
Покоят и вътрешният мир са основното постижение на духовния човек. Каквото и да имаш, ако нямаш мир, значи нямаш нищо.

- БЪДИ ЕСТЕСТВЕН
Никаква система или учение не може да Ви развие духовно. Само Вашият естествен път е Ваш път.

- ЗАЗЕМЯВАЙТЕ
Заземите ли, ще се сетите за всичките духовни качества, които имате. Нищо не се учи. Вие имате връзка с универсалния Божествен разум още сега, ако сте заземени.

- БАЗАТА НА СИСТЕМАТА КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ

В програмата използвам елементи от йога, но не съм йога. Използвам елементи от Ци Гун, но не съм Ци Гун майстор. Използвам елементи от Дао, но не съм даоист. Така както Христос не е бил християнин.

Практиката е създадена въз основа на 5 други практики.

1. СВАРГА - учител: Дмитрий Лапшинов
2. ДАО Ци Гун - учител: Красимир Нанев
3. Учението на Бялото братство - учител: Елезарх Хараш
4. Хата йога - учител: Емил Златев
5. Адвайта веданта (Мигновено просветление) - учител:Моя Свръх Аз.

ПРАКТИКА КСАСС
Практика Космическо съзнание Аз Съм Сега

КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ "АЗ СЪМ СЕГА"
Комплексна практика за цялостно развитие на човека

Просветление на тялото - изграждане на светлинното тяло
Просветление на душата - спиране на вътрешния диалог
Просветление на духа - блаженство и наслаждение на всичко

Голямата тайна на духовното развитие е, че няма тайна. Различни школи и системи си приписват привилегията да знаят тайната на живота, но в действителност те са духовни търговци. "Вън търговците от храма" е извикал Исус Христос. И когато търговците излязат, остава само истината, която е във всеки един от нас и се разкрива на човека според неговото ниво на чистота и лична сила, т.е. според неговата вибрация. С нарастването на вибрацията нарастват и знанията на човека за духовното развитие. Знанията могат да дойдат както отвън през учители, така и отвътре чрез интуицията. Винаги трябва да помним, че между нас и Бог няма посредник. "Няма сила, която да ни спре, ако практикуваме редовно тази практика," казва праноедът Дмитрий Лапшинов, основател на СВАРГА

СВАРГА е базирана на 5 основни традиции - ДАО, ДЗЕН, 18 СЕТЕ СИДХИ, СПАС, ДЗОГЧЕН - като са извлечени зърната на прагматичното знание от всяка традиция и е направена една лесна и достъпна за всеки система за цялостно развитие на човека до свръхчовек. Ако една система не е достъпна и лесна, тя не е истинска, а е от типа на търговската. Истината е проста. 

КСАСС е базирана основно на СВАРГА и ДАО ЦИ ГУН. Използвани са знания от учението на Петър Дънов, Нисаргадата Махарадж, Хатха Йога и християнското монашество. Най-силно влияние оказва Свръх 
азът на нейния създател, Аз Съм Сега. Аз следвам себе си, а всички мои учители се явяват стъпки по пътя. От тях взимам рационалното и продължавам напред без да се привързвам към никой. Така създадох авторската система КСАСС

Има много школи и системи за духовно и физическо развитие на човека. Всяка от тях работи чрез един метод и е насочена предимно към една страна от развитието на човека. Така човекът се оказва много развит в една посока, но не е цялостен. Някои наблягат на медитацията, други на енергийната практика, трети на физическата сила и т.н. Човекът обаче е комплексно същество и за цялостно развитие е нужно да се работи едновременно в три направления – дух, душа и тяло. Системата КСАСС има практики за всяко направление.

ЕНЕРГИЯТА е в основата на всички три направления. Ние набавяме нужната ни енергия от храната, от праната на въздуха и от космическата прана. В крайния етап от практиката активираме термоядрения реактор в себе си и постигаме трите свойства на Вселената - хармония, автономност и цялостност.

Основно енергийно упражнение в КСАСС е "Дървото на живота" от Ци Гун. С него се зареждаме с енергия от космоса и така подобряваме нашата концентрация и премахваме психичната умора. Това упражнение само по себе си не може да ни даде бързо развитие. Правенето на това упражнение с часове води до едностранно развитие, а не до добри резултати. В КСАСС работим едновременно с четирите основни практики:

1. "Дървото на живота" - енергия за всички нива, пречиства фините тела, изтрива кармата и балансира сферите. Дава сила и стабилност на човека и води до заземяване и покой, когато се работи на трите нива. Изпълнява се по 30 минути на ден. 
2. Свещ от хатха йога - основно упражнение за физическото тяло, което има и енергиен резултат - балансира енергията между сърдечната и коремната сфера. Богато и безопасно кръвоснабдява главата и епифизата, което води до балансиране на целия човек и подобрява здравето. Изпълнява се по 10 минути на ден. 
3. Пранаяма - осъзнато дишане за повишаване на нивото на CO2 в кръвта, което води до здраве и предпазва от всички вируси и бактерии. Има няколко основни дишания в системата, заимствани от Хатха Йога - Капалабхати и вакуум, тристепенно дишане, алтернативно дишане, коремно дишане и дишане със задържане 60 сек. 
4. Медитация - използва се техника за съчетаване на концентрацията и съзерцанието, което води до просветленото състояние "Тригчо". Това е крайната цел на практиката в духовно отношение. 

Човек освен дух има и тяло, което също трябва да се развие до светлинно тяло и така да се одухотвори материята и да се изпълни замисълът на твореца - "Здрав дух в здраво тяло!".

ТЯЛОТО е началото на практиката. Здравето на тялото зависи от храната, която поема то. Колкото по-чиста е храната, толкова по-здраво е тялото и на по-висока вибрация може да работи то. Така, от обща диета преминаваме на вегетарианство, веганство, суровоядство, малоядене, минерална, докато стигнем до праноедство. Тялото се развива дотолкова че става от познатото ни биологично тяло на въглеродна основа, тяло от нов тип на силициева основа, а след това става и светлинно тяло. С това започва космическото пътешествие на човека. 

Основно упражнение за тялото е асанът от Йога свещ. Който има здрав гръбнак и здрав корем, живее дълго. Именно заради това в практиката има две основни упражнения за гръбнака и корема. А за балансиране на хормоналния баланс използваме спорт. Който има добър хормонален баланс, живее дълго и хармонично. 

ДИШАНЕТО е свързващият елемент между тялото и душата. То е основен енергиен източник в някои системи за праноедство и балансира съзнанието. 

Пранаямата е другото основно упражнение в КСАСС. От нивото на задържане на въздуха се определя чистотата на тялото и е нужно да се достигне задържане при издишане 60 секунди, за да покрием нормата за здраве на тялото. В подобна среда поради по-високото съдържание на CO2 в кръвта не може да има вируси и бактерии. Така дишането се явява естествено лекарство за много болести.

Коремното дишане от ДАО Ци Гун активира и развива нашите духовни способности и събужда нашия вътрешен учител - нашия Свръх аз. Така ние активираме нашия естествен водач в живота и ставаме независими от мнението на околните, намираме своя път в живота и се развиваме оптимално за нашата карма. В следващия момент надскачаме кармата си и ставаме свободни космически същества. 

МЕДИТАЦИЯТА е пътят към просветлението и нашата основна цел е да сме в медитативно състояние 24 часа в денонощието. Ако не можем да постигнем това състояние наречено "Тригчо", което е обединяване на концентрацията и съзерцанието в едно преживяване, запазвайки заземяването, то тогава ни е нужна практиката, която да ни въведе и задържи в състоянието на просветление "Тригчо".

СЕНЗИТИВНИЯТ ТРЕНИНГ
се явява допълващо звено в практиката за балансиране на двете полукълба на мозъка с цел намаляване на вътрешния диалог. Вътрешният диалог е основната преграда по пътя към Свръх аза и духовното развитие на човека. Поредицата от упражнения в тази посока дават добри резултати и в ежедневието и бизнес живота на човека.

ОСНОВНИ ПРЕПЯТСТВИЯ ПО ПЪТЯ и тяхното премахване
Има 4 основни препятствия по пътя на самоусъвършенстването.

1. Липса на концентрация и разсейването на вниманието. Този проблем се появява поради липса на енергия и се премахва със зареждане на енергия с "Дървото на живота" и/или пранаяма. 

2. Вътрешен диалог. Той е следствие от дисбаланса на полукълбата на мозъка и нерешените ментални и емоционални проблеми. Балансът на полукълбата се възстановява със сензитивен тренинг и концентрация. Емоционалните и ментални проблеми се изчистват с гладуване и мълчание – два от основните четири помощника по пътя.

3. Умора на тялото. Умората на тялото се преодолява най-бързо с пранаяма. След като сме заредили с пранаяма и имаме сили да се изправим, правим "Дървото на живота" и зареждаме с допълнително енергия, която захранва и тялото. Ако това не може да помогне, почивката и сънят са лекарството. 

4. Умора на психиката. Психичната умора се лекува със спорт, заземяване и коремно дишане. Ако умората е голяма, първо се активира тялото със спорт, а след това се диша и заземява. "Дървото на живота" се прави след като психиката е спокойна. 

КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА

Дух, душа и тяло

Характерно за системата КСАСС е, че тя е комплекс от няколко вида практики: 
- За тялото. Свещ от йога, гимнастика за гръбнака и корема и спорт за балансиране на хормоналния баланс. 

- За душата. Пранаяма, енергийна практика от Ци Гун и концентрация от Дзен йога. 

- За духа – съзерцание и медитация, при сливането на които се достига крайната цел на практиката, а именно "Тригчо" – просветлението. 

ТРИТЕ ФУНДАМЕНТА НА ПРАКТИКАТА
Цел на практиката – "Тригчо" (просветление)

За постигане на "Тригчо" има едно просто упражнение на трите фундамента на практиката, което е добре да се прави цял ден. Трите фундамента са: 

1. Изправена позиция на гръбнака.
2. Релакс на тялото.
3. Вътрешна усмивка
, която активира любовта в нас, и ние се свързваме с небесния поток на светлина, влизаме в настоящия миг и едновременно с това сме в съзерцание на общото. Така ние сме в "Тригчо" (просветление).

ПРАКТИКА КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ - 3 часа
Три комплекса - една цел – практика за самоусъвършенстване без “Гуро”

Има три вида просветление. Просветление на духа, на душата и на тялото. Който не е постигнал и трите, не е просветлен. Просветление на духа са качествата. Просветление на душата е наблюдаването на живота от позицията на покоя. Просветление на тялото е трансфрмацията на физическото тяло в светлинно. 

Има три вида практики с енергията Чи - зареждащи (Дървото на живота), разпределящи (Небето и Луната) и балансиращи (Топката, Мек Ци Гун, Пранаяма към първа сфера). Трите вида практика трябва да са в правилно съотношение, за да има ефект системата. 

Има три вида състояния - покой, динамика (зареждане-чистка-трансформация) и действие. Основно винаги е добре да сме в покой, независимо дали зареждаме, чистим, трансформираме или действаме. Именно в това се състои Ци Гун майсторството, защото само когато сме в покоя, енергията Ци тече правилно в тялото ни. 

Ако усетим, че сме презаредили (ставаме нервни и има напрежение в главата), е добре веднага да приложим практика за балансиране. Не е добре да се остава повече от час в дисбаланс. Когато постигнем покой на нивото, на което сме, е хубаво да заредим с нова енергия. И така след зареждане е възможна чистка и криза, а след кризата идва ново ниво и нов покой. Препоръчва се на всяко следващо ниво да постигаме покой, защото дори да сме на много високо енергийно ниво, ако нямаме покой, това означава, че нямаме нищо и всички други постижения са от негативната сила. Бог е любов, а любовта е покой. 

Така се редуват покой на нивото, на което сме, зареждане, криза, чистка, ново по-високо енергийно ниво, баланс на новото ниво. 

Развитието е вертикално, а не е линейно. На всяко по-високо ниво срещаме себе си в по-добра форма и съдържание. Ако нещо не ни върви, е нужно да се вдигане нивото и нещата във физическия свят ще потръгнат. 

I. КОМПЛЕКС "ТЯЛО"

Комплексът лекува, стабилизира и развива физическото тяло, за да може да преминава лесно енергията Ци. На физическото тяло трябва да се гледа правилно, ако искаме да имаме духовно развитие. Защото древните още са казали "Здрав дух в здраво тяло" и това не е случайно. 

Първо, ако нямаме здраво тяло, не можем да се развиваме духовно, защото вниманието и енергията ни отиват в болката на тялото.

Второ, от езотерична гледна точка физическото тяло в действителност не е физическо, а е енергийна проекция на духа и ако то не е добре и духът страда. 

Трето, целта на духовното развитие не е напускане на физическото тяло и развитие само на духа, а е развитие на физическото тяло до духовно - светлинно тяло - или с други думи казано, одухотворяване на физическото тяло от духа. Това е просветлението на тялото. Имаме три вида просветление – на тялото, на душата и на духа. Ако пренебрегнем едното, се прераждаме отново докато разберем истината. 

Изкачването на Еверест е духовно постижение. Много по-духовни хора не се занимават с духовни науки, защото са развити духовно и прилагат знанията в живота. 

Комплексът е подбран специално, за да:
1. Балансира физическата стойка, развивайки опорно-двигателния апарат на човека. От правилната стойка зависи доброто преминаване на енергията Ци. 
2. Лекува и подържа двете основни места, отговарящи за здравето на човека - корема и гръбнака.
3. Балансира и успокоява наличната енергия Ци в човека. Води до спокойствие и стабилност на психиката. 
4. Лекува и стабилизира физическото тяло в съчетание с другите два комплекса. 

Така комплексът "Тяло" подготвя човека за следващия комплекс, "Енергия".

ПРАКТИКА КОМПЛЕКС "ТЯЛО" (Тяло) - 1 час

1. Гимнастика за раздвижване на тялото (СВАРГА)*
2. Без болка - симетрия и стабилизиране на опорно-двигателния апарат
3. Балансиране на енергията (естествен Ци Гун)
4. Здрав врат и гръбнак (СВАРГА)*
5. Отваряне на земния, небесния и космическия портал за енергия
6. "Лад живота" – щастлив корем (СВАРГА)*
7. Пранаяма - бастрика с вакуум, алтернативно, задържане 60 сек.*
8. Комплекс "Свещ" - 10 мин + (СВАРГА и Хатха йога)*

II. КОМПЛЕКС "ЕНЕРГИЯ"

Комплексът "Енергия" зарежда и разпределя енергията в човека правилно. От нивото на енергия зависи духовният напредък на човека, защото колкото е повече енергията, толкова е по-голяма чистотата на човека и възможността му за избор расте. В този свободен избор той може да избере духовното развитие като своя основна цел в живота и това ще промени гледната му точка, ще стабилизира психиката и успехът в материалния и духовния свят няма да закъснее. Обикновено първият резултат проличава след 6 месеца редовна практика.

ПРАКТИКА КОМПЛЕКС "ЕНЕРГИЯ" (Тяло и Душа) - 1 час

1. Дървото на живота - 30 мин. (СВАРГА) *
2. Небето и Луната - повторения:
12 - 18 пъти за развитие
24 - 36 пъти за лечение
49 пъти за лечение на тежки болести (СВАРГА)
3. Обемно запечатване - 12 пъти (СВАРГА)

4. Лечебни комплекси

Лечебните комплекси се изпълняват след комплекса "Енергия", за да може да се насочи енергията към болното място и то по-бързо да оздравее. Тези комплекси се прилагат според нуждите на всеки човек индивидуално и не са задължителни за КС.

ПРАКТИКА ЛЕЧЕБНИ КОМПЛЕКСИ

- Сухожилия (СВАРГА)
- Сензитивен тренинг (СВАРГА)
- Очи (СВАРГА)
- Самомасаж
- Костно дишане (ДАО Ци Гун) 
- Тибетска хормонална гимнастика (тибетските йоги) 
- Конски упражнения (тибетските йоги) 
- Мек Ци гун (класически Ци Гун

III. КОМПЛЕКС "ДУХ"

Комплексът Дух е насочен към духовното развитие на човека и баланса на енергията, заредена от комплекса "Енергия", в него. Така трите комплекса са неразривно свързани и един без друг не дават ефекта на комбинацията от трите. И трите трябва да се правят всеки ден, може и в съкратен вариант по 10 минути всеки, но не трябва да се пропуска нито един ден. Един пропуснат ден се равнява на една седмица връщане назад. Това се обяснява с 24-часовия ритъм на природата. 

Комплексът "Дух" активира по естествен начин духовните сили на човека без да се използват насилващи енергията техники. Комплексът стимулира мигновеното просветление и активира златния зародиш на духа в човека. Концентрацията плавно преминава в зареждане на духовния канал с фина прана и медитация...

ПРАКТИКА КОМПЛЕКС "ДУХ" (Душа и Дух) - 1 час

1. Концентрация - "Свещ" - 10 мин. (Хатха йога)*
2. Коремно дишане - 20 мин. (ДАО Ци Гун) *
3. Медитация - наблюдаване на покоя - 20 мин. (ДАО Ци Гун)*

* Основни практики
________________________________________________

Пояснение на основните практики:

ТЯЛО 1. Дишане със задържане след издишане - 60 сек.
- Когато се научите да задържате въздуха 60 сек. след вдишване, започвате да тренирате задържане 60 сек. след издишване. Когато вече можете да задържате 60 сек. след вдишване, направо започвате със задържане след издишване и увеличавате времето... Дишате така 10 пъти с почивка до 1 минута между дишанията.
- Упражнението вдига нивото на СО2 в организма и предпазва от всички болести, защото кръвта става алкална и човек сам се отказва от вредните храни без усилие.

ЕНЕРГИЯ 2. Дървото на живота - 30 мин. и 24 пъти Небето и Луната.
- Това упражнение зарежда с енергия и раздвижва енергията в тялото. Лекува всички болести при повторение 109 пъти на ден на Небето и Луната. Колкото повече енергия имаме, толкова по-бързо напредваме. Може да се прави повече от един път на ден.

ДУША 3. Концентрация на горяща свещ - 10 мин.
- Дава сила на концентрацията и засилва присъствието в материалния свят. Ставате господар на настоящето. Помага за практиката Дървото на живота и за упражнението Наблюдаване на покоя.

ДУХ 4. Наблюдаване на покоя (Медитация)
- ДАО дишане за зареждане на първа сфера с духовна енергия и спиране на вътрешния диалог. Щом се появи покоят се концентрираме в него и го наблюдаваме с въпроса Кой съм аз?
- За да установим връзка със свръхаза е нужно да се преустанови вътрешния диалог. Той се спира, когато сме заредили енергия с Дървото на живота и имаме баланс на полукълбата със сенситивния тренинг. Това е духовно упражнение за връзка със свръхаза.

Това е същината. Всяко от основните упражнения подпомага другите основни и напредъкът е много бърз. Ако пропуснете едно от основните упражнения, напредъкът се забавя двойно. Спомагателните упражнения подобряват напредъка. Могат да се правят, ако имате време или искате да се излекувате.

Има три вида практики: зареждащи, разпределящи и балансиращи. Системата КС работи в баланс с трите вида практики. Произволното комбиниране на практиките не води до успех.

Самообучението през интернет е опасно!
Практиката е енергийна и са възможни негативни последствия за здравето, духа или психиката на човека. Не подценявайте тези прости упражнения. Те носят до здраве, духовно развитие и праноедство, когато са направени правилно!

За повече информация заповядайте на практиката!

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
СИСТЕМА КС-2
Космическо Съзнание КС-2 Основни Схеми

- КАКВО Е КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ?

Система за самоусъвършенстване

Духовна и физическа практика за самостоятелно самоусъвършенстване без гуру Практиката активира по естествен начин заложената във всеки един от нас програма за духовно саморазвитие. Учителят това си ТИ!

Системата работи в три направления едновременно - дух, душа и тяло. Така се постига три пъти по-бърз растеж. За всяко направление има инструмент, който е проверен в дългогодишната практика на моите учители и в моя личен опит във всички прераждания.

За духа и душата (съзнанието) инструментите са медитация, концентрация, релаксация и дишане. Основно работим с ДАО дишане за захранване на "златния зародиш".

За енергийното тяло - връзката между материя и дух - работим с основните енергийни упражненея в Ци Гун - Дървото на живота, Квантово зареждане, Подпиране на Луната и небето.

Здравето на физическото тяло зависи от състоянието на гръбнака и корема. Заради това инструментите за тяло са комплексите за гръбнак и корем от СВАРГА.

Системата е силно повлияна от СВАРГА - системата на моя учител, праноеда Дмитрий, и е омекотена с ДАО Ци Гун. Така се получава баланс между енергията на СВАРГА и мекотата на духовната работа с ДАО Ци Гун.

СИСТЕМА КС-2
Космическо Съзнание КС-2 Основни Схеми

- ПОЗНАНИЕТО
Има три вида познание.

Външно знание. Тогава, когато има обект и субект. Това е пътят на религиите, ученията, учителите... Това е първата стъпка в познанието. Практиката е насочена навън.

Вътрешно знание. Тава е, когато обекта на изследване е вътре в нас. Това е пътят на йога, Ци Гун, СВАРГА, КС... Практиката е насочена навътре. Напредъкът е до 4 пъти по-бърз.

Знание без практика. Това е състояние на пълно просветлвние. Тогава не е нужна никаква практика и няма обект и субект. Всичко е ЕДНО. Това е възможно след краткотрайни просветления или пълно самадхи.

- КОНТРОЛ
Енергията или ефирното тяло е в основата на контрола на съзнанието. Това е откритието на Ци Гун. Когато пречистим, заредим и балансираме енергийното тяло, ние постигаме контрол над дишането, интуицията, чувствата и мислите. Намаляваме паразитния вътрешен диалог и постигаме просветление.

- БАЛАНСА НА ПОЛУКАЛБАТА
След постигане на баланс на полукалбата на мозъка, вътрешният диалог затихва. За да се достигне просветление и самадхи е нужно всичките ни идеи да бъдат изтрити. Тогава се вижда светлината на свръхаза.

- ЕНЕРГИЯТА
Има два потока на енергия. Единият идва от космоса, другият - от Земята. Те се събират в корема чрез енергийна практика Дървото на Живота и ДАО дишане на златния зародиш. Когато започне захранване с прана, започва пречистване на телата и съзнанието. Следва активиране на термоядрения синтез в Златния зародиш. След активиране на нашия термоядрен реактор ние ставаме автономни като вселената и се храним от себе си. Без външна храна или прана. Тогава започва изграждането на светлинното тяло.

Има три основни енергийни канала. Единият е предният, другият е задният, а третият е централният - духовен. Система КС работи и с трите за хармонично развитие - дух, душа и тяло.

СИСТЕМА КС-2
Космическо Съзнание КС-2 Основни Схеми

- ВИБРАЦИЯ / НИВА
Развитието не е през времето. Всички нива на преживяванията съществуват едновременно. Ние сме във всички тях едновременно, но осъзнаваме само нивото, отговарящо на нашата вибрация. Всичко става в СЕГАШНИЯ МОМЕНТ. С вдигане на вибрацията ние попадаме във все по-хубави варианти на нашият настоящ живот.

- ВЛИЯНИЕ
По пътя към свободата сме повлияни от различни фактори. На най-ниското вибрационно ниво ни влиаят хората. На по-високото ни влияе природата. На следващото - космосът. Когато се освободим и от егрегорите - всичките ни идеи - ние постигаме свободата на просветлението.

- ТЕЛА
Целта на живота не е да се върнем при Бог, напускайки физическото си тяло. Целта е да се върнем при Бог с материалното си тяло, трансформирано в светлинно тяло. Трансформацията става в поредица от чистки.

- ЧИСТКА
В момента ние сме на нашето ниво. Практикувайки ние попадаме в чистка и нивото ни рязко пада. Чувстваме се зле и нещастни. Скоро след това идва подем и надскачането на началното ниво с трансформация. Така чистка след чистка ние напредваме до пълно самадхи.

След самадхи животът продължава и ние ставаме космически същества. Аз съм дошъл от дълбокия космос и съм космическо същество, за да Ви кажа това!

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
2. ДАО ДИШАНЕ И МЕДИТАЦИЯ
3. ДАО ДИШАНЕ И МЕДИТАЦИЯ

Практика за духовно развитие и просветление

По време на практиката ще се изучават основите на най-стабилната и безопасна медитация - медитация над дишането и наблюдаване на вътрешното.

- Лесна и достъпна за всички възрасти от 7 до 108 години.
- Не изисква специална подготовка.

- Работата е вътрешна и не се правят забележки за изпълнение на външната форма.

- КОРЕМНО ДИШАНЕ
Практика, водеща до здраве и просветление

ВЪВЕДЕНИЕ
Това дишане развива по безопасен начин фините тела в човека, активира Христовия аватар, осъществява съзнателна връзка със свръх аза, дава възможност за космически пътешествия в мултиизмерната вселена с фините тела. Това е истинското духовно развитие, което води до Христово съзнание, себепознание и Богопознание.

ОБЩИ НАПЪТСТВИЯ
- Два потока - от Земята и от космоса - се събират в нас
- Препоръчителна поза - седнали с изправен гръб
- Ръцете в Dhyana мудра (една в друга)
- Описание на вниманието по време на дишането

ОСНОВНО КОРЕМНО ДИШАНЕ (зарежда с енергия)
- Вдишваме като вниманието е насочено три пръста под пъпа
- Издишваме с вниманието, насочено в основата на корема
(Това е основното дишане за зареждане на първа сфера с енергия. Винаги се връщаме към това дишане при проблем!)

ЗАЗЕМЯВАЩО ДИШАНЕ
- Вдишваме три пръста под пъпа
- Издишваме 30 см под краката
(Там има една енергийна сфера, която заземява и зарежда енергия от земния поток. Това става от само себе си. Не е нужно да го мислим.) Това ще ни предпази от психични проблеми и нестабилност. Нужно е да постигнем хармония в трите сфери, за да сме пълноценни хора тук и в духовното.

АЛХИМИЧНО КОСМИЧЕСКО ДИШАНЕ
- Вдишваме с върха на главата
- Издишваме в основата на гръбнака
(Зареждаме енергия от космическия поток. Това дишане може да се ползва и след смъртта или при астрални пътувания.) Получава се зареждане с космическа енергия. Тя се съчетава с енергията от физическото дишане в корема и се получава алхимичното дишане, което най-добре подхранва зародиша. Това е ядрената централа на човека. Това е алхимичното дишане на Дао.

- МЕДИТАЦИЯ | НАБЛЮДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНОТО
Техника за здраве и духовно събуждане

Ще бъдете изненадани, а след като се изненадате, ще бъдете ИЗУМЕНИ!

С тази проста техника можете да се събудите за духа. Тя действа и не Ви е нужно нищо повече, за да се просветлите още сега в този живот.

ОПИСАНИЕ
Седнете удобно, релаксирайте, насочете вниманието навътре в себе си - към тялото си - от петите до върха на главата. Наблюдавайте вътре в тялото си със затворени очи. Наблюдавайте с вниманието си. Ще откриете нещо много изненадващо, което е във Вас. Толкова изненадващо, че ще бъдете изумени....! Но не се впечатлявайте. Просто наблюдавайте и ще откриете нещо, което не го пише в никоя книга. Нещо, което не може да се изкаже с думи... Нещо, което може само да се преживее!

ПОДГОТОВКА
Същината е наблюдаването на вътрешното
- Ако не можете да седнете на спокойствие и да наблюдавате вътрешното, дишайте бавно 20 мин. с корема.
- Ако не можете да дишате, защото сте нервни, раздвижете се и тогава започнете да дишате с корема.

След като се успокоите достатъчно, започнете да наблюдавате вътрешното. Правете го всеки ден за най-малко един час. Скоро ще откриете нещо много странно във Вас... Това не е специална техника за медитация. Това е най-естествената медитация, която Вие знаете как става и аз не мога, а и не трябва, да Ви обяснявам. Вие ще разберете всичко за нея, когато започнете да дишате и след това да наблюдавате вътрешното в себе си. Това наблюдение ще Ви даде личния ключ за просветление.

Лекцията "Просветление за един час"

Мир Вам!
АЗ СЪМ СЕГА

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
3. ЗА ЗДРАВЕ!
Лещение на депресии КС-2

- РАЗГОВОРИ ЗА ЖИВОТА
- ЕНЕРГИЙНА ПРАКТИКА КС
- ДАО ДИШАНЕ И МЕДИТАЦИЯ

Аз не съм лечител! Практиката лекува всички болести!

В основата на здравето е здравето на енергийното тяло. Когато енергиното тяло на човека е силно и балансирано и физическото и духовното тяло са силни, здрави и балансирани. Това е основната идея на енергийната практика Ци Гун, на базата на която са създадени САВАРГА и КС.

Няма нужда от специални храни, диети, въздържание от ядене или лекарства. С развитие на енергийното тяло всичко става естествено и безболезнено. Защото то подава сигнали до съзнанието за правилата храна и Вие имате магнетично привличане именно към здравословната храна. С напредъка в практиката от хора с общо хранене ще станете вегетарианци, вегани, суровояди и накрая енергояди - хора, които се хранят с енергия - праноеди.

- Разговори за живота за разкриване същината на проблемите.
- Енергийно поле, разговори, енергийни и дихателни практики.
- Правя лична програма за самолечение след 4-часова практика на ден. Подобрение на състоянието до 3 месеца. До 6 месеца пълно изцеление!

- ПРАКТИКАТА
По време на практиката ще се изучават основите на ДАО дишането, което води до психично здраве. Включват се и елементи от КС, които водят до физическо здраве. Давам светлинна енергия ДЖОТИ.

- Практиката е лесна и достъпна за всички възрасти от 7 до 108 години.
- Не изисква специална подготовка.

- РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРАКТИКА
- Лекува душата и тялото.
- Намалява вътрешния диалог, стреса и напрежението.
- Подобрява съня, възвръща апетита и сексуалните желания.
- Постигат се дълготрайни спокойни състояния в ежедневието.
- Изцеление от всички болести!

Мир Вам!
АЗ СЪМ СЕГА

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ
4. ПРАНОЕДСТВО
Лещение на депресии КС-2

Какво е нужно, за да минем на енергийно хранене с прана?

- СЪЩИНАТА
Същината на праноедството е захранване на организма с енергията от праната. Праната активира естествената способност на всеки човек да самосинтезира всички необходими вещества за живота на организма от CO2 и H2O. И така, за да живее човек, не се нуждае от физическа храна и вода.

Всеки има индивидуален път към праноедството. Вариантът, който предлагам, е само един от многото възможни. При Вас процесът може да се активира с повече или по-малко строгост в диетата. Възможно е да активирате праноедството и похапвайки малко повече. Наблюдавайте себе си и нека решението бъде Ваше! Активирайте вътрешния си учител - Вашия Свръх Аз. Нека той и Бог бъдат с Вас по пътя към светлината! 

- УСЛОВИЯ 
1. Високо ниво на енергия в организма. То се постига с енергийна практика КС и сухо гладуване. (Възможно е  да се получи и без спиране на водата при някои хора.) 
2. Малко мазнини в организма. (Има праноеди с наднормено тегло.) 
3. Спиране на храната и водата, когато организмът е готов за това. (Възможно е да не се спира напълно и пак да стане...) 

- ПОДГОТОВКА
1. Пречистване на организма с гладуване до пълно изцеление. (Възможно е да започне праноедството и без организмът да е напълно пречистен, а само до нужното за Вас ниво.) 
2. Енергийно зареждане с КС (има и други практики, които зареждат с енергия, като пранаяма от Йога, класически Ци Гун или слънцеядство. Вие избирате Вашата.)
3. Сухо гладуване колкото е възможно повече, след което се храним само с течна веганска храна като чай с мед, смутита и фрешове от плодове и зеленчуци или редки кремсупи. Ядем, само когато огладнеем много. Защото самосинтезирането на всички необходими вещества за живота на организма се осъществява, когато сме гладни и жадни. Вечер винаги лягаме с празен стомах, защото тогава започва процесът на праноедство. 

Може да се редува седмица не ядене и гладуване със седмица на захранване. Периодът определяте според Вашето състояние. 

- ПРЕХОД 
- Преходът е плавен и продължителен от 6 месеца до 3-4 години в зависимост от здравословното състояние на човека и неговата телесна и духовна чистота. 
- Неяденето (захранването на организма с прана) и гладуването (активиране на процеса на захранване с прана) се редуват с периоди на хранене с физическа храна. 
- Храненето с малко веганска течна храна не спира процеса на активиране на праноедство. (При някой хора може да се приема и малко твърда храна, която много обичате.) 
- Разликата между лечебното гладуване и активирането на праноедството е в това, че при първото е нужна по-строга диета, а при праноедството Вие решавате какво и кога да приемате като независимо от това процесът ще се активира. 

- Важното е в преходния период да гладуваме максимално много без храна и вода. От 12 до 18 часа на периоди е добро постижение. До 3 дни е много добро постижение. Когато достигнем нашия максимум захранваме с:
Първи ден
- чай от мента с мед и допълнително мед - 1/2 чаена лъжичка мед на прием няколко пъти на ден до 4 супени лъжици. 
Втори ден 
- Сутрин: фреш от плодове или зеленчуци, разреден с много вода - 1/3 или 1/5. 
- Обед: Смути от плодове и зеленчуци
Трети ден - Рядка кремсупа от зеленчуци
Четвърти ден похапваме от традиционно за веганската диета ядене, но в много малки дози - от 3 до 5 хапки. И така продължаваме около 7 дни... (Периодът е строго индивидуален!) 
Когато усетим нов приход на енергия и възможност за неядене, започваме нов период на гладуване без вода. Пием вода само в краен случай и в малки дозаи. Защото водата спира захранването с енергия и активиране на процеса на праноедство. 

- Ядем, само когато усетим прималяване от глад, а не чувство или мисъл за глад. Не пием чай, когато ни се пие. Не ядем мед, защото ни се яде. Пием чай, когато тялото има симптоми на дисбаланс като замайване на главата или трудност във физическите действия или когато мозъкът започва да се разсейва необичайно и допускаме елементарни грешки в ежедневието. 
- Не прекаляваме с насилието на волята над тялото и психиката си, защото ефектът може да е обратен. "Тялото се възстановява много по-лесно отколкото психиката на човека," казва Дмитрий Лапшинов. Внимаваме всичко да става с лекота и се водим от вътрешното си усещане. Активираме вътрешния си учител нашия свръхаз. 
- По време на прехода зареждаме енергия активно с Дървото на живота и практикуваме КС.
- Извършваме леки физически упражнения и разтягащи йога асани.
- Правим йога пранаяма дишане. 
- Имаме лек и балансиран режим без да се нервираме, оставаме в покой и смирение. 
- Всяка вечер топли душове. 

- КАКВО ПРАВИМ КОГАТО НИ ПРИМАЛЯВА ФИЗИЧЕСКИ? 
Не забравяме, че целта на праноедството е автономност и контрол на енергията. Всички външни фактори ни отклоняват от целта. Храненето е външен фактор. Оставаме спокойни и действаме по план:
Първо се опитваме да захраним организма с енергия като правим практика КС и наблягаме на комплекса "Енергия" - Дървото на живота. 
Второ пием чай с повече мед и хапваме една чаена лъжица мед. 
Трето пак правим Дървото на живота за 1 час. 
Ако тези неща не стабилизират състоянието, преминаваме на захранване. 

- ДВА ЕТАПА НА ПРЕХОД
1. Активиране захранването с прана. 
В този етап не ядем и не пием вода, докато не ни прималее физически. Опитваме се да възстановим състоянието на баланс и сила с енергийна практика КС. Ако това не се получи, пием вода и чай с мед и лимон. Ако и това не помага, преминаваме на втория етап. Този етап може да е с продължителност от няколко дни до седмица, месеци... 

2. Смесено хранене - енергийна и физическа храна
В този етап се храним с минимум физическа храна след захранването. Етапът може да е с продължителност от няколко дни до една седмица. 

- СЪВЕТИ
1. По време на прехода не използвайте изкуствени стимуланти на енергията като билката жен шен, кафе и др., защото е нужно да се постигне съзнателен контрол над енергията и нейната сила. Тези стимуланти ще пречат на прехода към праноедство. (Не важи за всички. Възможно е използването на спиртен извлек от билката демир бозан и малко жен шен без това да спира захранването с енергия.) 
2. По време на прехода бъдете в покой и благост, защото негативните емоции спират енергийното захранване. Приемайте всичко, което се случва, с разбиране и смирение. Вие имате по-важна цел от това да промените света - да промените себе си! (Всеки е различен и тук!  Възможно е да живеете нормално и да имамате естествени емоционални преживявания - позитивни и малко негативни без те да пречат на прехода към праноедство. Да живеете в град и да имамате нормален семеен живот.) 
3. Бъдете на топло. Особено важно е да пазите топли краката и главата си. Студът може да спре прехода. Избягвайте вятъра и се обличайте добре, така че винаги да Ви е топло.
4. Нужно е да сте навършили 25 години. Тогава е завършено развитието на човека биологически и психически. (Възможно е и по рождение да сте праноед.) 
5. Никаква употреба на висококалорични храни като месо, риба, яйца, млечни продукти, сол, захар, брашно и други подобни.
6. По време на прехода може да се употребява същата храна, която сте яли преди прехода, но в много малки количества. Възможно е да си хапнете това, което желаете в малки количества - не повече от 3-5 хапки. Например пържени картофи, шоколад или бонбони... :)

- КАК ДА РАЗБЕРЕМ ДАЛИ ВЕЧЕ СМЕ ПРАНОЕДИ? 
1. Не ядете и не изпитвате желание за ядене. Не ядете повече време от нормалното, не огладнявате, а енергията Ви е достатъчна за всички ежедневни неща, които обикновено извършвате. 
2. Усещате се заредени с енергия и същевременно сте спокойни и заземени след енергийното зареждане с Дървото на живота. 
3. Откакто не сте яли нормално, не сте отслабнали с повече от 10% от теглото си преди спиране на физическото хранене. 

Следвайте себе си и бъдете критични. Четете, питайте и сравнявайте преди да направите своя преход към прановедство. Има и смъртни случай от неправилен преход. СЛЕДВАЙТЕ СЕБЕ СИ!

Останете в мир и покой!
АЗ СЪМ СЕГА
__________________________________________

- Линкове към сайтове за праноедство:
Праноедение - Интервью с праноедом Дмитрием Лапшинов
www.pranoedenie.ru

www.vk.com
Праноедение - Научное подтверждение
Праноедение (жизнь без еды)
Джасмухин (wikipedia.org)
Хира Ратан Манек (www.spiralata.net)
Практика за праноедство (www.raymaor.com)

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ

За повече информация заповядайте на практиката!
САМО ПРАКТИКАТА ПРОМЕНЯ!

Обадете се сега: +359 (0) 888 79 75 41

 
 
Направете дарение
paypal.me/NickSega
БЛАГОДАРЯ !
     

Ще отговарям само на въпроси относно духовното "развитие", зададени с любов и откровено търсене. Не споря с хора, които не са съгласни с моя духовен път на осъзнаване – "Аз Съм Сега". Има много пътища на осъзнаване - Бог е всемогъщ. Всеки има право на свой избор. Мир Вам.

АЗ СЪМ СЕГА

 

1. ФЕЙСБУК | ОБЩЕСТВО - КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (за всички интерисуващи се)
Обща информация за практиката, семинарите и ретритите

2. ФЕЙСБУК | ГРУПА - КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (само за практикуващи)
Практическа информация за практиката

3. ФЕЙСБУК | АЗ СЪМ СЕГА | НИК СЕГА (Духовник практик)
Разговори на живо с майстора!

Лични въпроси: e-mail: azsamsega @ yahoo.com

АЗ СЪМ СЕГА
СИСТЕМА КС-2
ЗА ДУХОВНОТО
МОЯ ОПИТ СЪС САНТ МАТ

 

От | 19 | 01 | 2008