АЗ СЪМ СЕГА
PRAKTIKA
ДУХОВНО
САНТ МАТ

Практика София

АВТОРСКА ПРАКТИКА НА НИК СЕГА

Официален Спонсор на практиката РЕДЖИ © ВИДЕО_

СЛЕДВАЩА ПРАКТИКА В СОФИЯ
Събитието във Фейсбул

МАНДАЛА, СОФИЯ
Център за Цялостна Трансформация

ЗАПИСВАНЕ: 089 44 888 09
ВХОД: 40 лв.

16 ЯНУАРИ, СЪБОТА
17.00 ч. - 20.00 ч.

АКО НЕ СИ ДОВОЛЕН ВРЪЩАМ
ЦЯЛАТА ТАКСА !!!

СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕОРИЯ
ПРАКТИКА
ЗДРАВЕ
ПРАНА
   

РЕДЖИ © ВИДЕО

КАКВО Е КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ?
Система за самоусъвършенстване - дух, душа и тяло

ТИ СИ УЧИТЕЛЯТ!

Духовна и физическа практика за самоусъвършенстване без "Гуру". Практиката се активира по естествен начин чрез заложената във всеки един от нас програма за духовно саморазвитие. Учителят това си ТИ!

Системата е изградена въз основа на най-добрите практики от Ци Гун, Йога, ДАО, Дзен и християнското исихастко монашество без да има религиозен оттенък. Взети са най-основните елементи от всяка класическа практика и са комбинирани, така че развитието да е бързо, лесно и безопасно. Съобразено е със съвременните условия на живот на човека.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!!!

Има два вида практики. Едните, които качват енергията в главата и пинеалната жлеза, са активиращи практики. Те водят до развитие,  съпътствано от кризи. Другите практики са заземяващи, те свалят енергията към Земята и успокояват. Балансът на двата вида практики е знак за успех. Задължително е след активиращите практики да се правят заземяващи практики.

Активиращи практики: 4, 5, 8, (9) на втора и трета сфера, 10, 11, 13, (14, 15, 16) при концентрация в пинеалната жлеза. (Ако се прекали с тези практики, са възможни проблеми със психиката и здравето на човека).

Заземяващи практики: 1, 2, 3, 6, 7, (9) на първа сфера, 12, (14, 15, 16) при концентрация в корема. (Ако се прекали с тези практики, развитието се забавя и се стои на мястото, където сте в момента, независимо, че сте в покой и щастие.)

Ето защо само балансът на двата вида практики води до развитие!

Основен критерий за напредък в практиката е постоянното пребиваване в зоната на ПОКОЯ и тотално спиране на вътрешния диалог за най-малко 2 мин.

Физически критерий:
1. Пулс под 60 удара в минута
2. Задържане на дишането след издишване в продължение на над 60 сек.
3. Ph на урината сутрин над 7.00 (алкално)

Системата работи в три направления едновременно - дух, душа и тяло. Така се постига три пъти по-бърз растеж. За всяко направление има инструмент, който е проверен в дългогодишната практика на моите учители и в моя личен опит във всички прераждания.

За духа и душата (съзнанието) инструментите са Пранаяма, концентрация, съзерцание, медитация и релаксация. Основно работим с ДАО дишане за захранване на "златния зародиш".

За енергийното тяло - връзката между материя и дух - работим с основните енергийни упражнения от Ци Гун - Дървото на живота, Квантово зареждане, Подпиране на Луната и небето и Обемно запечатване.

Здравето на физическото тяло зависи от състоянието на гръбнака и корема. Заради това инструментите за тяло са комплексите за гръбнак и корем от СВАРГА - Загрявка и Лад живота.

Системата е повлияна от СВАРГА но не е СВАРГА! Тя и е омекотена с ДАО Ци Гун но не е ДАО Ци Гун. Системата е авторска практика на Ник Сега! Това е КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ!

ИМА ТРИ ВИДА ПРОСВЕТЛЕНИЕ:
1. Просветление на тялото
Изграждане на светлинното тяло
2. Просветление на душата
Връзка със свръх аза
3. Просветление на духа
Опознаване на божествената ни природа

Чрез комплексната практика КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (КС) можете да постигнете и трите просветления за по-кратък период отколкото ако практикувате класическа йога или Ци Гун. КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ е модерна система за цялостно развитие на човека.

ЗАЩО СЪЗДАДОХ КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ?

ТИ СИ ПРОСВЕТЛЕН/А СЕГА!

През 2008 година получих просветление на душата и възкликнах - АЗ СЪМ СЕГА! Открих, че не е нужна никаква практика, за да се постигне това състояние. Но тогава не знаех, че има просветление на духа, душата и тялото. И ако духът и душата са просветлени от само себе си, то тялото се нуждае от практика, която да доведе до превръщането на въглеродното тяло в силициево или в тяло на светлината. Така след срещата ми с праноеда Дмитрий Лапшинов създадох КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИ.

КРАЙНАТА ЦЕЛ НА ПРАКТИКАТА
Любов, хармония, автономност, цялостност

16 СТЪПКИ ПО ПЪТЯ НА РАЗВИТИЕТО

1. ПОСТИГАНЕ НА ПОКОЙ И ЗДРАВЕ
2. НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ХОРАТА
3. НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ПРИРОДАТА
4. НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ЗВЕЗДИТЕ
5. НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ЕГРЕГОРИТЕ
6. НЕЗАВИСИМОСТ ОТ КАРМАТА
7. САТОРИ (20 мин. без вътрешен диалог)

8. ПРАНОЕДСТВО (хранене с енергия)
9. НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ХРАНАТА
10. НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ВОДАТА

11. АКТИВИРАНЕ НА СВАРГА (термоядрения реактор в нас)
12. НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ДИШАНТО
13. НЕЗАВИСИМОСТ ОТ СЛЪНЦЕТО

15. НИРВА КАПЛА САМАДХИ (24 часа без дишане)
16. КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (безпричинната любов)

С развитието си човек постепенно придобива независимост от хората, природата, звездите, егрегорите, кармата, храната и водата и след активиране на термоядрения двигател в нас – СВАРГА - човек придобива пълна енергийна независимост и вече не е нужно да се зарежда с външни източници на прана като Слънцето и космоса - постига се Нирва Калпа Самадхи и така човекът се превръща в космическо съзнание със светлинно тяло (то е материално) и може да съществува като свободно космическо същество в космоса. След самадхи започва истинският живот на съзнанието.

В момента човекът спи в съня на Мая и си въобразява, че живее, но това не е живот. Това е ембрионално състояние на съзнанието. Всичките ни земни мечти са излишни и не водят до развитие. Това е капанът на земната матрица тип „галактически затвор”. Човешката любов остава причинна до постигане на Саматхи. Едва след Самадхи се разбира какво е безпричинната любов. В момента това, което усеща човекът, е сянката на любовта.

Спрете да мечтаете за дребни неща, осъзнайте силата си, развийте съзнанието си и станете космически същества! Това е моето послание към Вас.

Другия вариант е да напуснете играта на живота в тази Вселена но това е форма на поражение и слабост. Изборът е във вашите ръце! Има два пътя в живота - играта и напускането на играта и двата са верни! Повече за тях в статията "Същината на моето послание кум света."

Аз Съм Сега

СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕОРИЯ
ПРАКТИКА
ЗДРАВЕ
ПРАНА
СЪДЪРЖАНИЕ

• КОЙ Е НИК СЕГА?
• КОЙ Е ДМИТРИЙ ЛАПШИНОВ?

ТЕОРИЯ

• КАКВО Е КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНАНИЕ?
- Крайната цел на практиката

• СХЕМА I
- ДАО СВАРГА
- Защо създадох Космическо Съзнание?
- Кризата е метод на развитие
- Базата на системата
- СВАРГА е термоядрения реактор в нас
- Основни практики
- Основни препятствия по пътя
- Трите фундамента на практиката
- Три вида просветление
- Базата на системата Космическо Съзнание

• СХЕМА II
- Познанието
- Контрол
- Баланс на полукалбата
- Енергия

• СХЕМА III
- Вибрация / Нива
- Влияние
- Тела
- Чисстота

ЗАЩО СИСТЕМАТА КС Е ПО-ЕФЕКТИВНА?
- Развиваме личната сила
- Резултати от практиката
- Продължителност на практиката
- Дишане със задържане 60 сек.

ПРАКТИКА

• КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ
- Къде се практикува КС?

ВИДЕО ПРАКТИКА ВЪВЕДЕНИЕ В КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ

ТЯЛО (физическо) - спорт и Ци Гун
1. Разгрявка - врат и гръбнак
2. Хилядо ръкия Буда - отваряне на енергийните меридиани
3. Лад живота - здрав корем

ДУША (Свръх Аз) - Йога Пранаяма
4. Очистително дишане - подготовка за пранаяма
5. СО2 завишаване - задържане на дишането на издишване
6. Алтернативно дишане - баланс на Ин и Ян
7. Дишането на змията - духовното дишане
8. Йога Свещ - активиране на пинеиалната жлеза

ЕНЕРГИЯ (универсална) - Ци Гун
9. Дървото на Живота - зареждане с енергия
10. Небето и Луната - разпределяне на енергията
11. Обемно запечатване - запечатване на енергията
12. Дишане към костите - желязна ризница (допълнителна практика)
13. Сензитивен тренинг - баланс на полукълбата на мозъка

ДУХ (Бог) - Дзен и ДАО
14. Концентрация - Дзен
15. Съзерцание - божественото внимание
16. Медитация - стъпка преди просветлението

• ПОДГОТОВКА СВАРГА

ЗДРАВЕ

• ДАО ДИШАНЕ И МЕДИТАЦИЯ

ПРАНА

• ХРАНЕНЕ С ЕНЕРГИЯ ОТ КОСМОСА

СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕОРИЯ
ПРАКТИКА
ЗДРАВЕ
ПРАНА
К О Й  Е  Н И К  С E Г А ?
Ник Сега и Дмитрий Лапшинов Санкт Петербург 2016
Ник Сега и неговиа учител праноеда Дмитрий Лапшинов, Санкт Петербург 2016 г.

КОЙ Е НИК СЕГА?

 

"Моята биография няма значение. 
Важното е какво съм сега."
Дмитрий Лапшинов

 

НИК СЕГА
- Автор на книгата след просветление "Аз Съм Сега"
- Основател на КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ
- Ученик на праноеда Дмотрий Лапшинов
-
Ник има и няколко други прераждания в човешко тяло, но повече са като извънземно съзнание.

В програмата използвам елементи от йога, но не съм йога. Използвам елементи от Ци Гун, но не съм Ци Гун майстор. Използвам елементи от Дао, но не съм даоист. Така както Христос не е бил християнин.

ЗЕМНА БИОГРАФИЯ

- 1967 г. Ник се ражда във физическо тяло
- 1970 г. Изпада в състояния на дълбок покой (на 3-годишна възраст)
- 1976 г. Започва множество осъзнати астрални пътувания извън тялото (на 9-годишна възраст)
- 1985 г. За пръв път вижда светлината на свръх аза в себе си (на 18-годишна възраст)
- 1987 г. започва обучение при Елезарх Хараш от Бялото братство на Учителя Петър Дънов, гр. Варна
- 1993 г. Започва практика на йога при Емил Златев, гр. Варна
- 1995 г. Отваряне на третото око. Започва да търси практика, която ще го доведе до осъзната среща с Бог вътре.
- 1998 г. Посветен от индийския учител Гуриндер Сингх в Йога на звуковия поток "Сант Мат". Практикува медитация и Хата йога.
- 2001 г. Започва да практикува осъзнато сънуване по Карлос Кастанеда
- 2008 г. Преживява състояния на енергийни просветления, осъществява връзка със свръх аза си и написва прозренията си в книгата АЗ СЪМ СЕГА. (Външната практика по това време е пълно йога дишане и малко асани.)
- 2012 г. Започва практика на Ци Гун при Красимир Нанев, гр. Варна
- 2013 г. Започва обучение при праноеда Дмитрий Лапшинов (гр. Санкт Петербург, Русия)
- 2015 г. Получава от космоса духовната практика КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ АЗ СЪМ СЕГА и започва да я преподава успешно в София, Бургас и Варна.
- 2016 г. Създава КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ - 2 (КС-2)и продължава с водене на практики и семинари в трите града. Общо стабилизиране на всичко в живота в следствие на квантовия скок, преживян по време на практиката с Дима.
- 2017 г. Саморазвитие и намален брой практики с хора.
- 2017 г. Създава практиката КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ - 3 (КС-3)

КОЙ Е ДМИТРИЙ ЛАПШИНОВ?

 

"Няма сила, която да Ви спре, когато работите всеки ден с правилната система за духовно развитие."

"Учителят е във Вас и Вие ще го достигнете, когато вдигнете вибрацията си с духовна практика."

"Знанието не принадлежи на никой. То е на Вселената, а вселената е във Вас."

 

ДМИТРИЙ ЛАПШИНОВ
- Наследник на 5 духивни традиции - Дзен, ДАО Ци Гун, Дзогчен, Спас, Йога Сидков
- Автор на книгата "Звук безмолвия"
- Оновател на СВАРГА
- Основател на проекта "Совершенный человек"
- Лидер на РОД. (Руско Оздравително Движение.)

Дмитрий Лапшинов е бил пълен праноед 4 години. Не е ял физическа храна. Пиел е само вода и може да пребяга в планинска местност 20 км, след това да плува 4 км, като същевременно има достатъчно тонус и енергия за редовна практика на Ци Гун, Йога, Желязната Ризница и други всеки ден по 4 часа. Шест месеца живее в планината и 6 месеца от годината споделя своя опит с хората на Земята. Той идва от Сириус за да сподели своя космически опит за живота с нас! Духовното му име е Mahkara Jothi. В момента Дмима се храни със сурови полодове и прана от космоса и продължава да преподава СВАРГА.

Сайта на Дмитрий Лапшинов: www.ty-master.ru

СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕОРИЯ
ПРАКТИКА
ЗДРАВЕ
ПРАНА
КАКВО Е КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ?
Космическо Съзнание КС-2 Основни Схеми
С Х Е М А _ I

КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ Е ДАО СВАРГА
Система за самоусъвършенстване - дух, душа и тяло

 

Системата е силно повлияна от енергийната СВАРГА и е омекотена с ДАО Ци Гун. Така се получава баланс между енергията и мекотата.

 

Духовна и физическа практика за самоусъвършенстване без "Гуро". Практиката активира по естествен начин заложената във всеки един от нас програма за духовно саморазвитие. Учителят това си ТИ!

Системата работи в три направления едновременно - дух, душа и тяло. Така се постига три пъти по-бърз растеж. За всяко направление има инструмент, който е проверен в дългогодишната практика на моите учители и в моя личен опит във всички прераждания.

За духа и душата (съзнанието) инструментите са пранаяма, концентрация, съзерцание, медитация и релаксация. Основно работим с ДАО дишане за захранване на "златния зародиш".

За енергийното тяло - връзката между материя и дух - работим с основните енергийни упражнения от Ци Гун - Дървото на живота, Квантово зареждане, Подпиране на Луната и Небето и Обемно запечатване.

Здравето на физическото тяло зависи от състоянието на гръбнака и корема. Заради това инструментите за тяло са комплексите за гръбнак и корем от СВАРГА - Загрявка и Лад Живота.

Системата е силно повлияна от СВАРГА и е омекотена с ДАО Ци Гун. Така се получава баланс между енергията на СВАРГА и мекотата на ДАО.

Чрез комплексната практика КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ можете да постигнете и трите просветления за по-кратък период отколкото ако практикувате класическа Йога или Ци Гун. КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕе модерна система за цялостно развитие на човека.

ЗАЩО СЪЗДАДОХ КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ?
Зз просветление - дух, душа и тяло

2008 година постигнах просветление на душата и възкликнах - АЗ СЪМ СЕГА! Открих, че не е нужна никаква практика, за да се постигне това състояние. Но тогава не знаех, че има просветление на духа, душата и тялото. И ако духът и душата са просветлени от само себе си, то тялото се нуждае от практика, която да доведе до превръщането на въглеродното тяло в силициево или в тяло на светлината. Така след срещата ми с праноеда Дмитрий Лапшинов, създадох КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ.

ТРИ ВИДА ПРОСВЕТЛЕНИЕ

 

Практика за самоусъвършенстване без “гуро”.

 

Има три вида просветление. Просветление на духа, на душата и на тялото. Който не е постигнал и трите, не е просветлен. Просветление на духа са качествата. Просветление на душата е наблюдаването на живота от позицията на покоя. Просветление на тялото е трансфрмацията на физическото тяло в светлинно. 

Има три вида практики с енергията Чи - зареждащи (Дървото на живота), разпределящи (Небето и Луната) и балансиращи (Топката, Мек Ци Гун, Пранаяма към първа сфера). Трите вида практика трябва да са в правилно съотношение, за да има ефект практиката. 

Има три вида състояния - деиствие, трансформация и покой. Винаги е добре да сме в покой, независимо дали трансформираме или действаме. Именно в това се състои Ци Гун майсторството, защото само когато сме в покоя, енергията Ци тече правилно в тялото ни. 

КРИЗАТА Е МЕТОД В РАЗВИТИЕТО

Няма развитие без криза. За да минем от нивото, на което се намираме, на по-високо винаги се минава през криза. Но тя е много по-лека от кризите, които ни предлага кармата в живота, когато сме неосъзнати и не вървим по пътя на самоусъвършенстването. Кризите, съзнателно предизвикани от практиката, разрешават кармични проблеми по най-лекия начин и в контролируема среда. Кризата е чистка на мръсотията в нас.

Ако усетим, че сме в криза, че ставаме нервни и има напрежение в главата, е добре веднага да приложим практика за балансиране. Не е добре да се остава повече от 2 часа в дисбаланс. Когато постигнем покой на нивото, на което сме, е хубаво да заредим с нова енергия. И така след зареждане е възможна чистка и криза, а след кризата идва ново ниво и нов покой. Препоръчва се на всяко следващо ниво да постигаме покой, защото дори да сме на много високо енергийно ниво, ако нямаме покой, това означава, че нямаме нищо и всички други постижения са от негативната сила. Бог е любов, а любовта е покой. Така се редуват покой на нивото, на което сме, зареждане, криза, чистка, ново по-високо енергийно ниво, баланс на новото ниво. 

Развитието е вертикално, а не е линейно. На всяко по-високо ниво срещаме себе си в по-добра форма и съдържание. Ако нещо не ни върви, е нужно да се вдигане нивото и нещата във физическия свят ще потръгнат. 

БАЗАТА НА СИСТЕМАТА

 

Аз следвам себе си, а всички мои учители се явяват стъпки по пътя. От тях взимам рационалното и продължавам напред без да се привързвам към никой. Така създадох тази авторска система.

 

КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ е базирана на СВАРГА и ДАО Ци Гун. Най-силно влияние оказва свръх азът на нейния създател, Аз Съм Сега. Аз следвам себе си, а всички мои учители се явяват стъпки по пътя. От тях взимам рационалното и продължавам напред без да се привързвам към никой. Така създадох авторската практика КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ.

СВАРГА е базирана на 5 основни традиции - ДАО, ДЗЕН, 18 СЕТЕ СИДХИ, СПАС, ДЗОГЧЕН - като е извлечена същината на прагматичното знание от всяка традиция и е направена една лесна и достъпна за всеки система за цялостно развитие на човека. Ако една система не е достъпна и лесна, тя не е истинска.

Има много школи и системи за духовно и физическо развитие на човека. Всяка от тях работи чрез един метод и е насочена предимно към една страна от развитието на човека. Така човекът се оказва много развит в една посока, но не е цялостен. Някои наблягат на медитацията, други на енергийната практика, трети на физическата сила и т.н. Човекът обаче е комплексно същество и за цялостно развитие е нужно да се работи едновременно в три направления – дух, душа и тяло. Системата КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ има практики за всяко направление.

СВАРГА Е ТЕРМОЯДРЕНИЯ РЕАКТОР В НАС

ЕНЕРГИЯТА е в основата на всички три направления. Ние набавяме нужната ни енергия от храната, от праната на въздуха и от космическата прана. В крайния етап от практиката активираме СВАРГА - термоядрения реактор в себе си - и постигаме трите свойства на вселената - хармония, автономност и цялостност.

Основно енергийно упражнение в КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ е "Дървото на живота" от Ци Гун. С него се зареждаме с енергия от космоса и така подобряваме нашата концентрация и премахваме психичната умора. Това упражнение само по себе си не може да ни даде бързо развитие. Правенето на това упражнение с часове води до едностранно развитие и не дава добри резултати. КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ работи едновременно с четирите основни практики:

ОСНОВНИ ПРАКТИКИ

1. "Дървото на живота" - енергия за всички нива, пречиства фините тела, изтрива кармата и балансира сферите. Дава сила и стабилност на човека и води до заземяване и покой, когато се работи на трите нива. Изпълнява се по 30 минути на ден. 

2. Свещ от Хатха йога - основно упражнение за физическото тяло, което има и енергиен резултат - балансира енергията между сърдечната и коремната сфера. Богато и безопасно кръвоснабдява главата и епифизата, което води до балансиране на целия човек и подобрява здравето. Изпълнява се по 10 минути на ден. 

3. Пранаяма - осъзнато дишане за повишаване на нивото на CO2 в кръвта, което води до здраве и предпазва от всички вируси и бактерии. Има няколко основни дишания в системата, заимствани от Хатха йога - Капалабхати и вакуум, тристепенно дишане, алтернативно дишане, коремно дишане и дишане със задържане в продължение на 60 сек. 

4. Медитация - използва се техника за съчетаване на концентрацията и съзерцанието, което води до просветленото състояние "Тригчо". Това е крайната цел на практиката в духовно отношение. 

Човек освен дух има и тяло, което също трябва да се развие до светлинно тяло и така да се одухотвори материята и да се изпълни замисълът на твореца - "Здрав дух в здраво тяло!".

ТЯЛОТО е началото на практиката. Здравето на тялото зависи от храната, която поема то. Колкото по-чиста е храната, толкова по-здраво е тялото и на по-висока вибрация може да работи то. Така, от обща диета преминаваме на вегетарианство, веганство, суровоядство, малоядене, минерална диета, докато стигнем до праноедство. Тялото се развива дотолкова, че от познатото ни биологично тяло на въглеродна основа се превръща в тяло от нов тип на силициева основа, а след това става и светлинно тяло. С това започва космическото пътешествие на човека. 

Основно упражнение за тялото е асана от Йога свещ. Който има здрав гръбнак и здрав корем, живее дълго. Именно заради това в практиката има две основни упражнения за гръбнака и корема. А за балансиране на хормоналния баланс използваме спорт. Който има добър хормонален баланс, живее дълго и хармонично. 

ДИШАНЕТО е свързващият елемент между тялото и душата. То е основен енергиен източник в някои системи за праноедство и балансира съзнанието. 

Пранаямата е другото основно упражнение в КС. От нивото на задържане на въздуха се определя чистотата на тялото и е нужно да се достигне задържане при издишане в продължение на 60 секунди, за да покрием нормата за здраве на тялото. В подобна среда поради по-високото съдържание на CO2 в кръвта не може да има вируси и бактерии. Така дишането се явява естествено лекарство за много болести.

Коремното дишане от ДАО Ци Гун активира и развива нашите духовни способности и събужда нашия вътрешен учител - нашия свръх аз. Така ние активираме своя естествен водач в живота и ставаме независими от мнението на околните, намираме своя път в живота и се развиваме оптимално за нашата карма. В следващия момент надскачаме кармата си и ставаме свободни космически същества. 

МЕДИТАЦИЯТА е пътят към просветлението и нашата основна цел е да сме в медитативно състояние 24 часа в денонощието. Ако не можем да постигнем това състояние наречено "Тригчо", което е обединяване на концентрацията и съзерцанието в едно преживяване, запазвайки заземяването, то тогава ни е нужна практиката, която да ни въведе и задържи в състоянието на просветление "Тригчо".

СЕНЗИТИВНИЯТ ТРЕНИНГ се явява допълващо звено в практиката за балансиране на двете полукълба на мозъка с цел намаляване на вътрешния диалог. Вътрешният диалог е основната преграда по пътя към свръх аза и духовното развитие на човека. Поредицата от упражнения в тази посока дават добри резултати и в ежедневието, и в бизнес живота на човека.

ОСНОВНИ ПРЕПЯТСТВИЯ ПО ПЪТЯ
и тяхното премахване


1. Липса на концентрация и разсейване на вниманието. Този проблем се появява поради липса на енергия и се премахва със зареждане на енергия с "Дървото на живота" и/или Пранаяма. 

2. Вътрешен диалог. Той е следствие от дисбаланса на полукълбата на мозъка и нерешените ментални и емоционални проблеми. Балансът на полукълбата се възстановява със сензитивен тренинг и концентрация. Емоционалните и ментални проблеми се изчистват с гладуване и мълчание – два от основните четири помощника по пътя.

3. Умора на тялото. Умората на тялото се преодолява най-бързо с Пранаяма. След като сме заредили с Пранаяма и имаме сили да се изправим, правим "Дървото на живота" и зареждаме с допълнително енергия, която захранва и тялото. Ако това не може да помогне, почивката и сънят са лекарството. 

4. Умора на психиката. Психичната умора се лекува със спорт, заземяване и коремно дишане. Ако умората е голяма, първо се активира тялото със спорт, а след това се диша и заземява. "Дървото на живота" се прави след като психиката е спокойна. 

ТРИТЕ ФУНДАМЕНТА НА ПРАКТИКАТА
покоят е основаната цел

 

1. Изправена позиция
постига се чрез разгрявка
2. Релакс на тялото

постига се с ДАО дишане към корема
3. Покой, блаженство, наслада
идва естествено когато постигнем първите два

 

За постигане на покоя има едно просто упражнение - Трите фундамента което е добре да се прави цял ден. Целта на практиката е влизане в състоянието на покой и в ежедневния живот.  

СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕОРИЯ
ПРАКТИКА
ЗДРАВЕ
ПРАНА
С Х Е М А _ I I
Космическо Съзнание КС-2 Основни Схеми

ПОЗНАНИЕТО
Има три вида познание.

Външно знание. Тогава, когато има обект и субект. Това е пътят на религиите, ученията, учителите... Това е първата стъпка в познанието. Практиката е насочена навън.

Вътрешно знание. Тава е, когато обектът на изследване е вътре в нас. Това е пътят на йога, Ци Гун, СВАРГА, КС... Практиката е насочена навътре. Напредъкът е до 4 пъти по-бърз.

Знание без практика. Това е състояние на пълно просветление. Тогава не е нужна никаква практика и няма обект и субект. Всичко е ЕДНО. Това е възможно след краткотрайни просветления или пълно самадхи.

КОНТРОЛ
Енергията или ефирното тяло е в основата на контрола на съзнанието. Това е откритието на Ци Гун. Когато пречистим, заредим и балансираме енергийното тяло, ние постигаме контрол над дишането, интуицията, чувствата и мислите. Намаляваме паразитния вътрешен диалог и постигаме просветление.

БАЛАНСА НА ПОЛУКАЛБАТА
След постигане на баланс на полукълбата на мозъка, вътрешният диалог затихва. За да се достигне просветление и самадхи, е нужно всичките ни идеи да бъдат изтрити. Тогава се вижда светлината на свръх аза.

ЕНЕРГИЯТА
Има два потока на енергия. Единият идва от космоса, другият - от Земята. Те се събират в корема чрез енергийна практика „Дървото на Живота” и ДАО дишане на златния зародиш. Когато започне захранване с прана, започва пречистване на телата и съзнанието. Следва активиране на термоядрения синтез в Златния зародиш. След активиране на нашия термоядрен реактор ние ставаме автономни като вселената и се храним от себе си. Без външна храна или прана. Тогава започва изграждането на светлинното тяло.

Има три основни енергийни канала. Единият е предният, другият е задният, а третият е централният - духовен. Система Космическо Съзнание работи и с трите за хармонично развитие - дух, душа и тяло.

СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕОРИЯ
ПРАКТИКА
ЗДРАВЕ
ПРАНА
С Х Е М А _ I I I
Космическо Съзнание КС-2 Основни Схеми

ВИБРАЦИЯ / НИВА
Развитието не е през времето. Всички нива на преживяванията съществуват едновременно. Ние сме във всички тях едновременно, но осъзнаваме само нивото, отговарящо на нашата вибрация. Всичко става в СЕГАШНИЯ МОМЕНТ. С вдигане на вибрацията попадаме във все по-хубави варианти на нашия настоящ живот.

ВЛИЯНИЕ
По пътя към свободата сме повлияни от различни фактори. На най-ниското вибрационно ниво ни влияят хората. На по-високото ни влияе природата. На следващото - космосът. Когато се освободим и от егрегорите - всичките ни идеи - ние постигаме свободата на просветлението.

ТЕЛА
Целта на живота не е да се върнем при Бог, напускайки физическото си тяло. Целта е да се върнем при Бог с материалното си тяло, трансформирано в светлинно тяло. Трансформацията става в поредица от чистки.

ЧИСТКА
В момента ние сме на нашето ниво. Практикувайки ние попадаме в чистка и нивото ни рязко пада. Чувстваме се зле и нещастни. Скоро след това идва подем и надскачането на началното ниво с трансформация. Така чистка след чистка ние напредваме до пълно самадхи.

След самадхи животът продължава и ние ставаме космически същества. Аз съм дошъл от дълбокия космос и съм космическо същество, за да Ви кажа това!

СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕОРИЯ
ПРАКТИКА
ЗДРАВЕ
ПРАНА
ЗАЩО КС Е ПО-ЕФЕКТИВНА?
космическо Съзнание

Йога и Ци Гун са най-добрите системи за саморазвитие от древността. Но Ци Гун е по-ефективен от йога.

АМЕРИКАНСКИТЕ АСТРОНАВТИ ТРЕНИРАТ С ЦИ ГУН!

Преди няколко години американските астронавти замениха йога с Ци Гун. Защо? Ци Гун е много по-ефективен и лесен за усвояване. В програмата за цялостно развитие на човека КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ също работим основно с Ци Гун, но по един по-лесен и ефикасен начин в сравнение с класическия Ци Гун.

НОВИТЕ СИСТЕМИ ЗА ДУХОВНО - ЦЯЛОСТНО РАЗВИТИЕ

В последните години в Европа и САЩ се появиха системи за духовно и физическо развитие, обединяващи знания и опит от различни източни учения и школи, като Ци Гун, йога, Дзен, Дао и други. Характерното за новите системи е, че те махат излишните елементи от класическите учения и създават подход, отговарящ на съвременното време. Подобна е и системата КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ.

РАЗВИВАНЕ НА ЛИЧНАТА СИЛА

 

"Най-опасният враг по пътя на развитие на личната сила е егрегорът."

 

Егрегорът се храни с нашата енергия и ни дава в замяна фалшиво чувство на любов, спокойствие и сигурност. Всички секти, организации, религии, философии, учители, личности и т.н. си имат егрегор. Всяка Ваша идея е егрегор. Спасението от тази зависимост е развитие на личната сила и чистота. Това е силата на Бог в нас, с когото имаме винаги директна връзка без посредник. Егрегорите замърсяват тази връзка и ни правят зависими.

Изчистете съзнанието си от всички идеи и ще включите свръх съзнанието. Всички ние имаме директна връзка с двата потока на живота - космическия и земния. Не е нужно да се храним от егрегора, защото той винаги взема повече отколкото дава. В противен случай няма как да съществува.

Напуснете всички секти, организации, учители, забравете всичките си идеи, потопете се в нирваната на СЕГА!

Само личната духовна практика и чистотата ни водят до освобождение от този най-фин поробител на съзнанието. Благодарение на него всички хора са роби на Матрицата. Практикувайте всеки ден и ще бъдете свободни космически същества.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРАКТИКАТА

 

Здраве, материално и духовно богатство

 

ПИТАТ МЕ: "Ник, не е ли наивно да си мисля, че само трябва да практикувам и нищо друго, и че всичко останало ще ми се нареди само? В живота често се налага да извършваме неща, които не са ни приятни..."

ОТГОВАРЯМ: Енергийната практика КС вдига вибрацията и Вие се озовавате в същия материален свят, заобградени със същите хора и предмети, но в по-високо енергийно ниво. В това ниво Вашите стари проблеми не съществуват.

Когато се налага да правим неща, които не са ни приятни, означава, че енергийното ни ниво е ниско и е нужна още практика. Естествено е да извършим неприятните действия и да продължим с практиката.

Първите резултати идват до 6-тия месец. Колкото повече напредвате, толкова с по-голяма лекота ще отминават неприятностите. И така, докато не достигнете до нивото, в което преобладават радост и покой!

Ако една практика не дава резултати до 6 месеца - спрете я!

РЕЗУЛТАТИ:
- Общ успех в живота
- Здраве и психичен баланс
- Засилена връзката между полукълбата на мозъка
- Стабилизиране на Тета вълните (вълните на спокойствието)
- Пречистване на организма
- Намаляване на киселинността на кръвта (повишава се спокойствието)
- Намаляване на свободните радикали в организма
- Намаляване на нивото на холестерола
- Забавяне на процеса на стареене
- Повишаване на нивото на серотонина (подобрява настроението)
- Засилване на концентрацията и паметта
- Премахване на лошите навици
- Засилване на волята
- Подобряване на характера
- Увеличаване на енергийния потенциал на човека
- Развитие на енергийните тела на човека
- Започване на изграждането на светлинното тяло
- Развитие на духовните възможности на човека
- Постигане на връзка с истинския учител на всеки човек - свръх аза
- Развитие на космическо съзнание
- Освобождаване на човека от капана на кармата на земната матрица
- Получаване на теоретична и практическа основа за самостоятелно усъвършенстване

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРАКТИКАТА И УСПЕХА

 

"Нужни са 10 000 часа медитация за цялостно развитие на човека" според американско изследване на живота върху тибетски монаси с много опит.

 

1 час на ден - поддържане на форма (30 години са нужни за постигане на нормата).
2 часа на ден - малък напредък. 
3 часа на ден - напредък (10 години са нужни за постигане на нормата).
->>> 4 часа на ден - видим напредък. 
6 часа на ден - добър напредък (5 години са нужни за постигане на нормата).
8 часа на ден - професионален напредък (3 години са нужни за нормата).

Моят личен опит показва че оптималната практика на ден е 4 часа. Нуждата от практика зависи от началното ниво, но за напредъка има обективни показатели: пулс, време на задържане на издишване и Ph на урината. Не вярвайте на субективния си напредък. Бъдете бдителни и правете страничен мониторинг на състоянието и постиженията си.

ДИШАНЕ СЪС ЗАДЪРЖАНЕ, 60 СЕК

 

Норма за здраве

 

Когато задържането на дъха след издишване достигне 60 секунди и пулсът е под 58, кръвта на човека е толкова алкална, че няма как да се разболее. За да сме в здравословната норма на дишане, трябва да можем да направим упражнението със задържане без усилие 10 пъти с почивка под минута и да се вземе под внимание най-ниският резултат. Дишането е вторият по важност фактор след енергията, който ни дава здраве, баланс и покой.

СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕОРИЯ
ПРАКТИКА
ЗДРАВЕ
ПРАНА
ВИДЕО ПРАКТИКА
16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ
2. КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ - 2 | КС-2
Официален Спонсор на практиката РЕДЖИ © ВИДЕО_

ВЪВЕДЕНИЕ В
КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ - 3
ВИДЕОПРАКТИКА '2018

ВАЖНО!

Практиките имат най-голяма сила, изпълнени заедно една след друга в комплекса КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ - 3. Тяхното изпълнение по отделно няма същия ефект. Ако нямате време, наблегнете на основните практики,които са в жълт цвят.

Основен критерий за напредък в практиката е постоянно пребиваване в зоната на ПОКОЯ и тотално спиране на вътрешния диалог за най-малко2 мин. на ден.

Физически критерий:
1. Пулс под 60 удара в минута
2. Задържане на дишането след издишване над 60 сек.
3. Ph на урината сутрин над 7.00 (алкално)

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

ЕДНО СЪСТОЯНИЕ ПОКОЙ
Навлизане в покоя с 3-те фундамента

16 ПРАКТИКИ

ТЯЛО
Спорт, Ци Гун
1. РАЗГРЯВКА
2. ХИЛЯДО-РЪКИЯ БУДА
3. ЛАД ЖИВОТА

ДУША
Йога, Свръх Аз
4. ОЧИСТИТЕЛНО ДИШАНЕ
5. СО2 ЗАВИШАВАНЕ
6. АЛТЕРНАТИВНО ДИШАНЕ
7. ДИШАНЕТО НА ЗМИЯТА
8. ЙОГА СВЕЩ

ЕНЕРГИЯ
Ци Гун, Универсална
9. ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

10. НЕБЕТО И ЛУНАТА
11. ОБЕМНО ЗАПЕЧАТВАНЕ
12. ДИШАНЕ КЪМ КОСТИТЕ
13. СЕНЗЕТИВЕН ТРЕНИГ

ДУХ
Дзен, Дао, Бог
14. КОНЦЕНТРАЦИЯ
15. СЪЗЕРЦАНИЕ
16. МЕДИТАЦИЯ

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

ВЪВЕДЕНИЕ

   

Космическо Съзнание е практика за цялостно развитие на човека в трите му основни направления - дух, душа и тяло. Ако се развиваме само в духовен аспект и пренебрегнем тялото сме едностранно развити и ще страдаме докато осъзнаем, че ние сме духовни същества и тялото също е духовно.

Практиката развива едновременно трите направления и води до просветление на:
1. Тялото - изграждане на светлинното тяло.
2. Просветление на душата - връзка със Свръх Аза.
3. Просветление на духа - връзка с Бог

Практиката е базирана на руската практика СВАРГА но е трансформирана творчески въз основа на опита на Аз Съм Сега и е настроена за нашите географски ширини като е омекотена с ДАО Ци Гун.

ПОКОЙ

   

Покоят е основна цел в практиката и едва след постигане на спиране на вътрешния диалог над 2 мин. започва истинското духовно развитие на човека. Всяко от 3-те основни упражнения в практиката - праняма, дървото и медитацията имат дълбок ефект само след постигане на спиране на вътрешния диалог.

Покоят е това, което остава след Самадхи. Покоят е истинската опора в нас. Защото всичко външно се мени, а покоят в нас може да остане с нас завинаги, когато се пречистим и заредим с енергия.

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

КОМПЛЕКС ТЯЛО (физическо) 

 

Здрав дух в здраво тяло.

 

Комплексът лекува, стабилизира и развива физическото тяло, за да може да преминава лесно енергията Ци. На физическото тяло трябва да се гледа правилно, ако искаме да имаме духовно развитие. Защото древните още са казали "Здрав дух в здраво тяло" и това не е случайно. 

Първо, ако нямаме здраво тяло, не можем да се развиваме духовно, защото вниманието и енергията ни отиват в болката на тялото.

Второ, от езотерична гледна точка физическото тяло в действителност не е физическо, а е енергийна проекция на духа и ако то не е добре и духът страда. 

Трето, целта на духовното развитие не е напускане на физическото тяло и развитие само на духа, а е развитие на физическото тяло до духовно - светлинно тяло - или с други думи казано, одухотворяване на физическото тяло от духа. Това е просветлението на тялото. Имаме три вида просветление – на тялото, на душата и на духа. Ако пренебрегнем едното, се прераждаме отново докато разберем истината. 

Изкачването на Еверест е духовно постижение. Много по-духовни хора не се занимават с духовни науки, защото са развити духовно и прилагат знанията в живота. 

Комплексът е подбран специално, за да:
1. Балансира физическата стойка, развивайки опорно-двигателния апарат на човека. От правилната стойка зависи доброто преминаване на енергията Ци. 
2. Лекува и подържа двете основни места, отговарящи за здравето на човека - корема и гръбнака.
3. Балансира и успокоява наличната енергия Ци в човека. Води до спокойствие и стабилност на психиката. 
4. Лекува и стабилизира физическото тяло в съчетание с другите два комплекса. 

Така комплексът "Тяло" подготвя човека за следващия комплекс, "Енергия".

ПРАКТИКИ

1. Разгрявка - здрав врат и гръбнак
Заземяваща практика
2. Хилядо-ръкия Буда -
отваряне на енергийните меридиани
Заземяваща практика
3. Лад Живота -
здрав корем
Заземяваща практика

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

1. РАЗГРЯВКА
Заземяваща практика

   

ОСНОВНА ПРАКТИКА

Здравето на човека зависи от здравето на гръбначния стълб и корема. Практиката започва от физическото здраве, за да достигнем до духовното здраве, защото смисълът на духовното развитие е в одухотворяването на материята. Ние се намираме сега в духовния свят и развивайки тялото си развиваме духовното в себе си.

В разгрявката са включени упражнения, които раздвижват всички стави, мускули и сухожилия в човека. Тя е направена от майстора на праната и бойните изкуства Дмитрий Лапшинов и всеки компонент от нея е важен. Има 3 правила за изпълняването ѝ:
1. Заучаване на физическите движения
2. Визуализация на движенията и медитация
3. Наслаждение от движенията.

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

2. ХИЛЯДО РЪКИЯ БУДА
Заземяваща практика

   

Класическа практика от Ци Гун, която се използва в много школи за отпушване на енергийните канали преди енергийна практика. Упражнението е лесно, но много ефективно.

Изпълнява се с максимално протягане за няколко секунди и следва издишане и отпускане. Гледайте видеоклипа, практикувайте това упражнение всяка сутрин и скоро ще усетите неговия освежаващ ефект.

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

3. ЛАД ЖИВОТА
Заземяваща практика

   

От здравето на корема зависи здравето на човека. Това е вторият важен елемент в човешкото здраве. Практиката Лад живота на Дмитрий Лапшинов е заимствана от йога, но е предназначена за начинаещи и е напълно безопасна за разлика от Наули в йога.

С практиката Лад ж ивота се стимулират безопасно всички вътрешни органи и се масажират нежно червата, които са вторият мозък на човека и са много важни за здравето.

Здравето на човека зависи и от здравето на очите. В практиката има упражнения Ци Гун за очи, които са добавка подобна на Желязната ризница.

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

КОМПЛЕКС ДУША (Свръх Аз)

ПРАКТИКИ

4. Очистително дишане - подготовка за пранаяма
Активираща практика
5. СО2+ (завишаване) - задържане на дишането след издишване в продължение на 60 сек.
Активираща практика
6. Алтернативно дишане - баланс на Ин и Ян
Балансираща практика
7. Дишането на змията - духовното дишане
Заземяваща практика
8. Комплекс "Свещ" - активиране на пинеалната жлеза
Активираща практика

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

4. ОЧИСТИТЕЛНО ДИШАНЕ

   

Преди да започнем Пранаяма е нужно да прочистим енергийните си канали. Пранаяма започва с пречистващи практики като Очистително дишане. Следват зареждащи практики като Алтернативно дишане и накрая са духовните практики като Дишането на змията - бавно и плавно дълбоко дишане, задържане и бавно и плавно издишване и задържане.

Ако не сме минали успешно предишния етап, не е добре да практикуваме следващия.

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

5. ОЧИСТИТЕЛНО
Активираща практика
6. СО2+
Активираща практика
7. АЛТЕРНАТИВНО ДШАНЕ

Балансираща практика

   

ОСНОВНА ПРАКТИКА

От нивото на СО2 зависи здравето на човека. Колкото е по-голямо нивото на СО2 в кръвта, толкова е по-здрав човекът. При задържане на дишането над 5 мин. човек става неуязвим и за радиацията от термоядрена бомба. При задържане над 3 мин. човек става праноед и не яде повече храна. При задържане над 1 мин. човек става здрав и не боледува повече.

Практиката се прави без усилие в задържането не повече от три, пет или десет пъти за 24 часа. Напредъкът е много бавен и зависи от Ph-то на организма. Колкото сме по-чисти, толкова повече задържаме след издишване и живеем с по-малко кислород.

СО2 завишаване - задържане на дишането след издишване - 60 сек.
Когато се научите да задържате въздуха 60 сек. след вдишване, започвате да тренирате задържане 60 сек. след издишване. Когато вече можете да задържате 60 сек. след вдишване, направо започвате със задържане след издишване и увеличавате времето... Дишате така 10 пъти с почивка до 1 минута между дишанията.

Упражнението повишава нивото на СО2 в организма и предпазва от всички болести, защото кръвта става алкална и човек сам се отказва от вредните храни без усилие.

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

8. ЙОГА СВЕЩ
Активираща практика

   

ОСНОВНА ПРАКТИКА

Златната асана от йога, която стимулира по безопасен начин развитието на пинеалната жлеза (третото око). Развитието на тази жлеза води до общо развитие на човека. Комбинацията на йога свещ с енергийна практика дава много добър ефект върху развитието. Системата Космическо съзнание е комбинация от златните практики на Ци Гун и йога. Това са най-важните практики в много традиции за саморазвитие. В СВАРГА Дмитрий Лапшинов е намерил общото между 5 традиции,които е изследвал добре и е създал уникална система за саморазвитие, на която е базирана практиката Космическо съзнание.

Ако не можете да правите йога свещ е достатъчно да правите полусвещ или да си вдигате краката по-високо от таза, подпрени на стената. Тазът да е по-високо от главата и така да стойте докато Ви е комфортно. Ако достигнете 3.5 часа на ден в рамките на 10 години само с тази асана може да се постигне пълно духовно развитие. Но е нужно голямо заземяване!

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

КОМПЛЕКС "ЕНЕРГИЯ"

Комплексът "Енергия" зарежда и разпределя енергията в човека правилно. От нивото на енергия зависи духовният напредък на човека, защото колкото е повече енергията, толкова е по-голяма чистотата на човека и възможностите му за избор растат. В този свободен избор той може да избере духовното развитие като своя основна цел в живота и това ще промени гледната му точка, ще стабилизира психиката му и успехът в материалния и духовния свят няма да закъснее. Обикновено първият резултат проличава след 6 месеца редовна практика.

ПРАКТИКИ

9. Дървото на Живота - зареждане с енергия
Заземяваща практика на първа сфера
Активираща практика на втора и трета сфера
10. Небето и Луната -
разпределяне на енергията
Активираща практика
11. Дишането на Даоса -
запечатване на енергията
Активираща практика
12. Дишане към костите -
желязната ризница с мек Ци Гун (допълнителна)
Заземяваща практика
13. Сензитив -
баланс на полукалбата на мозъка
Активираща практика

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

9. ДЪРВОТО НА ЖИВОТА
Заземяваща практика на първа сфера
Активираща практика на втора и трета сфера

   

ОСНОВНА ПРАКТИКА

Това е основна енергийна практика и ако нямате време за другите практики и правите само Дървото на живота, подобно на СО2 завишаването и асана Свещ от йога Вие ще се развиете цялостно и ще достигнете до праноедство, осъзнаване и духовно и физическо просветление.

Дървото може да се прави и в седнало положение на стол и въпреки че зареждането е по-малко, ефектът от ежедневното му изпълнение е много голям, защото в основата на развитието е енергията. С нарастване на енергията се разширява съзнанието, а това в същност е духовното развитие - Бог има най-разширеното съзнание и осъзнава всичко в един миг. Ние също можем това.

Правете практиката минимум 15 минути всеки ден и скоро ще усетите ефекта от зареждането с прана.

Дървото на живота - зареждане с енергия - 30 мин. и 12 пъти „Небето и Луната”.
Това упражнение зарежда с енергия и раздвижва енергията в тялото. Лекува всички болести при повторение 109 пъти на ден на „Небето и Луната”. Колкото повече енергия имаме, толкова по-бързо напредваме. Може да се прави повече от един път на ден. Но е нужно добро заземяване!

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

10. НЕБЕТО И ЛУНАТА
Активираща практика

   

След като заредим с Дървото на живота е добре да раздвижим енергията по тялото. Това ще доведе до излекуване на много болести и ускорено развитие на личността.

Правете упражнението по 12 - 18 пъти за здраве, 24 пъти при проблеми, 36 - 49 пъти при лечение 72 - 96 - 108 пъти според Вашето вътрешно усещане и нужда. С 12 повторения се активира практиката. С 36 пъти започва лечение на много болести. С 108 повторения скоро се постига просветление.

Всички практики трябва да се правят в зоната на комфорта и да не прекалява. Енергийна практика се прави, само когато сме спокойни и имаме желание за това. Нужно е дълбоко отпускане, за да протече енергията Ци, която е много нежна, но изключително силна и полезна за човека.

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

11. ОБЕМНО ЗАПЕЧАТВАНЕ
Активираща и балансираща практика при правилно изпълнение

   

Всяка енергийна практика завършва със запечатване на енергията в нас - в корема ни, където е нашият енергиен резервоар. След като сме заредили, имаме едно малко запечатване с въртене на ръцете пред корема, следва раздвижване на енергията с „Небето и Луната” и накрая е обемното запечатване и раздвижване на енергията с Дишането на Да осите.

Упражнението е малко по-сложно, но с многократно гледане на видеопрактиката се разбира и действа много добре. Повторения в зоната на комфорта– 12, 18, 24, 36, 49, 72, 96 или 108 пъти. Това упражнение балансира и успокоява, когато се направи правилно и спокойно. Пулсът пада под 42.

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

13. СЕНЗИТИВЕН ТРЕНИНГ
Активираща практика

   

Това е още една много важна добавка за практиката заимствана от СВАРГА. Сензитив балансира двете полукълба на мозъка. От баланса на полукълбата зависи нивото на вътрешния диалог. Колкото е по-малък вътрешният диалог, толкова сме по балансирани.

Сензитив активира пинеалната жлеза по начин, водещ до баланс на полукълбата. Възможни са леки дискомфортни състояния в процеса на развитие. Те са предизвикани от енергията, която работи в нас и балансира.

Има много упражнения за Сензитив, но това, което показвам, е най-важното от всички. Правите го по 10 пъти всеки ден за активиране на процеса и до 50 пъти за пълното му нивоо. Практиката активира пинеалната жлеза в главата (така започва балансиране на двете полукалба) но е задължително да се заземява с ДАО дишане към корема след нея!

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

КОМПЛЕКС "ДУХ"

Комплексът „Дух” е насочен към духовното развитие на човека и баланса на енергията, заредена от комплекса "Енергия", в него. Така трите комплекса са неразривно свързани и един без друг не дават ефекта на комбинацията от трите. И трите трябва да се правят всеки ден, може и в съкратен вариант по 10 минути всеки, но не трябва да се пропуска нито един ден. Един пропуснат ден се равнява на една седмица връщане назад. Това се обяснява с 24-часовия ритъм на природата. 

Комплексът "Дух" активира по естествен начин духовните сили на човека без да се използват насилващи енергията техники. Комплексът стимулира мигновеното просветление и активира златния зародиш на духа в човека. Концентрацията плавно преминава в зареждане на духовния канал с фина прана и медитация...

ПРАКТИКИ

ДУХ (Бог) 
14. Концентрация
- За Дзен
15. Съзерцание -
божественото внимание
16. Медитация -
наблюдаване на покоя в нас

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

14. КОНЦЕНТРАЦИЯ
15. СЪЗЕРЦАНИЕ
16. МЕДИТАЦИЯ
Заземяващи, когато вниманието е под пъпа.
Активиращи, когато вниманието е над  пъпа.

   

ОСНОВНА ПРАКТИКА

Много школи сега говорят за медитация, но много малко от тях разбират какво е медитацията. За да се достигне до медитация, първо е нужно да се постигне ниво на концентрация от минимум 2 мин. в пълно съсредоточаване върху обекта на концентрация. След това е нужно да се овладее съзерцанието и едва след това се учи медитацията.

Ако не сме овладели една от предходните стъпки, няма да имаме напредък в следващата. Практиките се правят една след друга и след постигане на нужното ниво се минава на следващата. Така е и с Пранаяма, така е и с медитацията. Разбирането на това правило ускорява много духовното развитие.

14. Концентрация - за Дзен

- Дава сила на концентрацията и засилва присъствието в материалния свят. Ставате господар на настоящето. Помага за практиката Дървото на живота и за упражнението Наблюдаване на покоя.

Дава сила на концентрацията и засилва присъствието в материалния свят. Ставате господар на настоящето. Помага за практиката „Дървото на живота” и за упражнението „Наблюдаване на покоя”.

15. Съзерцание - божественото внимание
16. Медитация - стъпка преди просветлението

- ДАО дишане за зареждане на първа сфера с духовна енергия и спиране на вътрешния диалог. Щом се появи покоят се концентрираме в него и го наблюдаваме с въпроса „Кой съм аз?”.
- За да установим връзка със свръх аза, е нужно да се преустанови вътрешният диалог. Той се спира, когато сме заредили енергия с „Дървото на живота” и имаме баланс на полукълбата със сензитивния тренинг. Това е духовно упражнение за връзка със свръх аза.

Това е същината. Всяко от основните упражнения подпомага другите основни и напредъкът е много бърз. Ако пропуснете едно от основните упражнения, напредъкът се забавя двойно. Спомагателните упражнения подобряват напредъка. Могат да се правят, ако имате време или искате да се излекувате.

Има три вида практики: зареждащи, разпределящи и балансиращи. Системата Космическо Съзнание работи в баланс с трите вида практики. Произволното комбиниране на практиките не води до успех.

За повече информация заповядайте на практиката!

16 PRAKTIKI
ТЯЛО
ДУША
ЕНЕРГИЯ
ДУХ

КЪДЕ СЕ ПРАКТИКУВА КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ?

Само практиката променя!

ВАРНА
Личното студио на Ник Сега, гр. Варна
Телефон: + 359 (0) 888 79 75 41
Имейл: azsamsega@yahoo.com
Skype: azsamsega
Време по лична договорка
ДАРЕНИЕ: 50 лв.

ПЕРСОНАЛЕН КУРС
12 часа / Дарение 500 лв.

БУРГАС
Един път месечно
ВХОД: 30 лв.

СОФИЯ
Йога Мандала, гр. София

бул. "Мария Луиза" 58, ет. 4, 5, 6
Телефон: 0894 488 809
Имейл: info@yogamandala.net
Един път месечно
ВХОД: 40 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕОРИЯ
ПРАКТИКА
ЗДРАВЕ
ПРАНА

П О Д Г О Т О В К А _ С В А Р Г А
44 - 108 дена всеки ден!


ВЪВЕДЕНИЕ

   

ТРИТЕ ФУНДАМЕНТА

   

РАЗГРЯВКА

   

СЕНЗИТИВЕН ТРЕНИГ

   

ПРЕЧИСТВАЩО ДИШАНЕ

   

ЗАДЪРЖАНЕ - 1 мин.

   
Сайта на СВАРГА : svarga.online/main
СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕОРИЯ
ПРАКТИКА
ЗДРАВЕ
ПРАНА
3. ДАО ДИШАНЕ И МЕДИТАЦИЯ
 

”Практиката лекува!"

 

ОСНОВАТА НА ЗДРАВЕТО

В основата на здравето е енергийното тяло. Когато енергийното тяло на човека е силно и балансирано, тогава физическото и духовното тяло също са силни, здрави и балансирани. Това е основната идея на енергийната практика Ци Гун.

Няма нужда от специални храни, диети, въздържание от ядене или лекарства. Изключение правят спешните случаи. С развитие на енергийното тяло всичко става естествено и безболезнено, защото то подава сигнали до съзнанието за вида на храната, която искате да ядете. С напредъка в практиката от хора с общо хранене ставаме вегетарианци, вегани, суровояди и накрая праноеди - хора, които се хранят с енергия.

Практиката СВАРГА според наблюденията на Дмитрий Лапшинов лекува от нелечими болести. Дао дишане и медитация според моя опит много успешно лекуват от депресии. Комбинацията на двете практики дава най-добър резултат. Всеки случай е индивидуален и лечението по интернет е опасно. Консултирайте се със специалисти на живо.
ДАО ДИШАНЕ И МЕДИТАЦИЯ

Практика за здраве, духовно развитие и просветление

По време на практиката ще се изучават основите на най-стабилната и безопасна медитация - медитация над дишането и наблюдаване на вътрешното.

- Лесна и достъпна за всички възрасти от 7 до 108 години.
- Не изисква специална подготовка.
- Работата е вътрешна и не се правят забележки за изпълнение на външната форма.

КОРЕМНО ДИШАНЕ
Практика, водеща до здраве и просветление

ВЪВЕДЕНИЕ
Това дишане развива по безопасен начин фините тела в човека, активира Христовия аватар, осъществява съзнателна връзка със Свръх Аза, дава възможност за космически пътешествия в мултиизмерната вселена с фините тела. Това е истинското духовно развитие, което води до Христово съзнание, себепознание и Богопознание.

ОБЩИ НАПЪТСТВИЯ
- Два потока - от Земята и от космоса - се събират в нас
- Препоръчителна поза - седнали с изправен гръб
- Ръцете в Dhyana мудра (една в друга)
- Описание на вниманието по време на дишането

ОСНОВНО КОРЕМНО ДИШАНЕ (зарежда с енергия)
- Вдишваме като вниманието е насочено три пръста под пъпа
- Издишваме с вниманието, насочено в основата на корема
(Това е основното дишане за зареждане на първа сфера с енергия. Винаги се връщаме към това дишане при проблем!)

ЗАЗЕМЯВАЩО ДИШАНЕ
- Вдишваме три пръста под пъпа
- Издишваме 30 см под краката
(Там има една енергийна сфера, която заземява и зарежда енергия от земния поток. Това става от само себе си. Не е нужно да го мислим.) Това ще ни предпази от психични проблеми и нестабилност. Нужно е да постигнем хармония в трите сфери, за да сме пълноценни хора тук и в духовното.

АЛХИМИЧНО КОСМИЧЕСКО ДИШАНЕ
- Вдишваме с върха на главата
- Издишваме в основата на гръбнака
(Зареждаме енергия от космическия поток. Това дишане може да се ползва и след смъртта или при астрални пътувания.) Получава се зареждане с космическа енергия. Тя се съчетава с енергията от физическото дишане в корема и се получава алхимичното дишане, което най-добре подхранва зародиша. Това е ядрената централа на човека. Това е алхимичното дишане на Дао.

МЕДИТАЦИЯ | НАБЛЮДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНОТО
Техника за здраве и духовно събуждане

Ще бъдете изненадани, а след като се изненадате, ще бъдете ИЗУМЕНИ!

С тази проста техника можете да се събудите за духа. Тя действа и не Ви е нужно нищо повече, за да се просветлите още сега в този живот.

ОПИСАНИЕ
Седнете удобно, релаксирайте, насочете вниманието навътре в себе си - към тялото си - от петите до върха на главата. Наблюдавайте вътре в тялото си със затворени очи. Наблюдавайте с вниманието си. Ще откриете нещо много изненадващо, което е във Вас. Толкова изненадващо, че ще бъдете изумени....! Но не се впечатлявайте. Просто наблюдавайте и ще откриете нещо, което не го пише в никоя книга. Нещо, което не може да се изкаже с думи... Нещо, което може само да се преживее!

ПОДГОТОВКА
Същината е наблюдаването на вътрешното
- Ако не можете да седнете на спокойствие и да наблюдавате вътрешното, дишайте бавно 20 мин. с корема.
- Ако не можете да дишате, защото сте нервни, раздвижете се и тогава започнете да дишате с корема.

След като се успокоите достатъчно, започнете да наблюдавате вътрешното. Правете го всеки ден за най-малко един час. Скоро ще откриете нещо много странно във Вас... Това не е специална техника за медитация. Това е най-естествената медитация, която Вие знаете как става и аз не мога, а и не трябва, да Ви обяснявам. Вие ще разберете всичко за нея, когато започнете да дишате и след това да наблюдавате вътрешното в себе си. Това наблюдение ще Ви даде личния ключ за просветление.

Повече по темата в лекцията "Просветление за един час"

СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕОРИЯ
ПРАКТИКА
ЗДРАВЕ
ПРАНА
ПРАНА
Лещение на депресии КС-2

Какво е нужно, за да минем на енергийно хранене с прана?

- СЪЩИНАТА
Същината на праноедството е захранване на организма с енергията от праната. Праната активира естествената способност на всеки човек да самосинтезира всички необходими вещества за живота на организма от CO2 и H2O. И така, за да живее човек, не се нуждае от физическа храна и вода.

Всеки има индивидуален път към праноедството. Вариантът, който предлагам, е само един от многото възможни. При Вас процесът може да се активира с повече или по-малко строгост в диетата. Възможно е да активирате праноедството и похапвайки малко повече. Наблюдавайте себе си и нека решението бъде Ваше! Активирайте вътрешния си учител - Вашия Свръх Аз. Нека той и Бог бъдат с Вас по пътя към светлината! 

- УСЛОВИЯ 
1. Високо ниво на енергия в организма. То се постига с енергийна практика КС и сухо гладуване. (Възможно е  да се получи и без спиране на водата при някои хора.) 
2. Малко мазнини в организма. (Има праноеди с наднормено тегло.) 
3. Спиране на храната и водата, когато организмът е готов за това. (Възможно е да не се спира напълно и пак да стане...) 

- ПОДГОТОВКА
1. Пречистване на организма с гладуване до пълно изцеление. (Възможно е да започне праноедството и без организмът да е напълно пречистен, а само до нужното за Вас ниво.) 
2. Енергийно зареждане с КС (има и други практики, които зареждат с енергия, като пранаяма от Йога, класически Ци Гун или слънцеядство. Вие избирате Вашата.)
3. Сухо гладуване колкото е възможно повече, след което се храним само с течна веганска храна като чай с мед, смутита и фрешове от плодове и зеленчуци или редки кремсупи. Ядем, само когато огладнеем много. Защото самосинтезирането на всички необходими вещества за живота на организма се осъществява, когато сме гладни и жадни. Вечер винаги лягаме с празен стомах, защото тогава започва процесът на праноедство. 

Може да се редува седмица не ядене и гладуване със седмица на захранване. Периодът определяте според Вашето състояние. 

- ПРЕХОД 
- Преходът е плавен и продължителен от 6 месеца до 3-4 години в зависимост от здравословното състояние на човека и неговата телесна и духовна чистота. 
- Неяденето (захранването на организма с прана) и гладуването (активиране на процеса на захранване с прана) се редуват с периоди на хранене с физическа храна. 
- Храненето с малко веганска течна храна не спира процеса на активиране на праноедство. (При някой хора може да се приема и малко твърда храна, която много обичате.) 
- Разликата между лечебното гладуване и активирането на праноедството е в това, че при първото е нужна по-строга диета, а при праноедството Вие решавате какво и кога да приемате като независимо от това процесът ще се активира. 

- Важното е в преходния период да гладуваме максимално много без храна и вода. От 12 до 18 часа на периоди е добро постижение. До 3 дни е много добро постижение. Когато достигнем нашия максимум захранваме с:
Първи ден
- чай от мента с мед и допълнително мед - 1/2 чаена лъжичка мед на прием няколко пъти на ден до 4 супени лъжици. 
Втори ден 
- Сутрин: фреш от плодове или зеленчуци, разреден с много вода - 1/3 или 1/5. 
- Обед: Смути от плодове и зеленчуци
Трети ден - Рядка кремсупа от зеленчуци
Четвърти ден похапваме от традиционно за веганската диета ядене, но в много малки дози - от 3 до 5 хапки. И така продължаваме около 7 дни... (Периодът е строго индивидуален!) 
Когато усетим нов приход на енергия и възможност за неядене, започваме нов период на гладуване без вода. Пием вода само в краен случай и в малки дозаи. Защото водата спира захранването с енергия и активиране на процеса на праноедство. 

- Ядем, само когато усетим прималяване от глад, а не чувство или мисъл за глад. Не пием чай, когато ни се пие. Не ядем мед, защото ни се яде. Пием чай, когато тялото има симптоми на дисбаланс като замайване на главата или трудност във физическите действия или когато мозъкът започва да се разсейва необичайно и допускаме елементарни грешки в ежедневието. 
- Не прекаляваме с насилието на волята над тялото и психиката си, защото ефектът може да е обратен. "Тялото се възстановява много по-лесно отколкото психиката на човека," казва Дмитрий Лапшинов. Внимаваме всичко да става с лекота и се водим от вътрешното си усещане. Активираме вътрешния си учител нашия свръхаз. 
- По време на прехода зареждаме енергия активно с Дървото на живота и практикуваме КС.
- Извършваме леки физически упражнения и разтягащи йога асани.
- Правим йога пранаяма дишане. 
- Имаме лек и балансиран режим без да се нервираме, оставаме в покой и смирение. 
- Всяка вечер топли душове. 

КАКВО ПРАВИМ КОГАТО НИ ПРИМАЛЯВА ФИЗИЧЕСКИ? 
Не забравяме, че целта на праноедството е автономност и контрол на енергията. Всички външни фактори ни отклоняват от целта. Храненето е външен фактор. Оставаме спокойни и действаме по план:
Първо се опитваме да захраним организма с енергия като правим практика КС и наблягаме на комплекса "Енергия" - Дървото на живота. 
Второ пием чай с повече мед и хапваме една чаена лъжица мед. 
Трето пак правим Дървото на живота за 1 час. 
Ако тези неща не стабилизират състоянието, преминаваме на захранване. 

- ДВА ЕТАПА НА ПРЕХОД
1. Активиране захранването с прана. 
В този етап не ядем и не пием вода, докато не ни прималее физически. Опитваме се да възстановим състоянието на баланс и сила с енергийна практика КС. Ако това не се получи, пием вода и чай с мед и лимон. Ако и това не помага, преминаваме на втория етап. Този етап може да е с продължителност от няколко дни до седмица, месеци... 

2. Смесено хранене - енергийна и физическа храна
В този етап се храним с минимум физическа храна след захранването. Етапът може да е с продължителност от няколко дни до една седмица. 

- СЪВЕТИ
1. По време на прехода не използвайте изкуствени стимуланти на енергията като билката жен шен, кафе и др., защото е нужно да се постигне съзнателен контрол над енергията и нейната сила. Тези стимуланти ще пречат на прехода към праноедство. (Не важи за всички. Възможно е използването на спиртен извлек от билката демир бозан и малко жен шен без това да спира захранването с енергия.) 
2. По време на прехода бъдете в покой и благост, защото негативните емоции спират енергийното захранване. Приемайте всичко, което се случва, с разбиране и смирение. Вие имате по-важна цел от това да промените света - да промените себе си! (Всеки е различен и тук!  Възможно е да живеете нормално и да имамате естествени емоционални преживявания - позитивни и малко негативни без те да пречат на прехода към праноедство. Да живеете в град и да имамате нормален семеен живот.) 
3. Бъдете на топло. Особено важно е да пазите топли краката и главата си. Студът може да спре прехода. Избягвайте вятъра и се обличайте добре, така че винаги да Ви е топло.
4. Нужно е да сте навършили 25 години. Тогава е завършено развитието на човека биологически и психически. (Възможно е и по рождение да сте праноед.) 
5. Никаква употреба на висококалорични храни като месо, риба, яйца, млечни продукти, сол, захар, брашно и други подобни.
6. По време на прехода може да се употребява същата храна, която сте яли преди прехода, но в много малки количества. Възможно е да си хапнете това, което желаете в малки количества - не повече от 3-5 хапки. Например пържени картофи, шоколад или бонбони... :)

КАК ДА РАЗБЕРЕМ ДАЛИ ВЕЧЕ СМЕ ПРАНОЕДИ? 
1. Не ядете и не изпитвате желание за ядене. Не ядете повече време от нормалното, не огладнявате, а енергията Ви е достатъчна за всички ежедневни неща, които обикновено извършвате. 
2. Усещате се заредени с енергия и същевременно сте спокойни и заземени след енергийното зареждане с Дървото на живота. 
3. Откакто не сте яли нормално, не сте отслабнали с повече от 10% от теглото си преди спиране на физическото хранене. 

Следвайте себе си и бъдете критични. Четете, питайте и сравнявайте преди да направите своя преход към прановедство. Има и смъртни случай от неправилен преход. СЛЕДВАЙТЕ СЕБЕ СИ!

Останете в мир и покой!
АЗ СЪМ СЕГА

Линкове към сайтове за праноедство:
Праноедение - Интервью с праноедом Дмитрием Лапшинов
www.pranoedenie.ru

www.vk.com
Праноедение - Научное подтверждение
Праноедение (жизнь без еды)
Джасмухин (wikipedia.org)
Хира Ратан Манек (www.spiralata.net)
Практика за праноедство (www.raymaor.com)

СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕОРИЯ
ПРАКТИКА
ЗДРАВЕ
ПРАНА

САМО ПРАКТИКАТА ПРОМЕНЯ!

+359 (0) 888 79 75 41

 

Ще отговарям само на въпроси относно духовното "развитие", зададени с любов и откровено търсене. Не споря с хора, които не са съгласни с моя духовен път на осъзнаване – "Аз Съм Сега". Има много пътища на осъзнаване - Бог е всемогъщ. Всеки има право на свой избор. Мир Вам.

АЗ СЪМ СЕГА

 

1. ФЕЙСБУК | ОБЩЕСТВО - КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (за всички интерисуващи се)
Обща информация за практиката, семинарите и ретритите

2. ФЕЙСБУК | ГРУПА - КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (само за практикуващи)
Практическа информация за практиката

3. ФЕЙСБУК | АЗ СЪМ СЕГА | НИК СЕГА (Духовник практик)
Разговори на живо с майстора!

Лични въпроси: e-mail: azsamsega @ yahoo.com

АЗ СЪМ СЕГА
PRAKTIKA
ДУХОВНО
САНТ МАТ
 
Направете дарение
paypal.me/NickSega
БЛАГОДАРЯ !
     

 

От | 19 | 01 | 2008